Sprawozdania

Sprawozdanie prezesa zarządu Stowarzyszenia

„Magnolia” z działalności w 2011 roku

 

14 stycznia

Spotkanie integracyjne zorganizowane dla członkiń stowarzyszenia „Magnolia” i zaproszonych gości.

 

27 stycznia

W Liceum Ogólnokształcącym w Kleczewie w ramach „Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy” przeprowadzono akcję promującą wczesne wykrywanie nowotworów w ginekologii kobiecej, pod hasłem „dbaj o siebie – wykonaj cytologię”. Uczestnikami spotkania byli rodzice uczniów tegoż liceum. Udział w prelekcji wzięli: lekarz ginekolog Janusz Karaszewski i Alina Pulcer (organizator spotkania, reprezentująca stowarzyszenie). Materiały informacyjno-edukacyjne uczestnicy spotkania otrzymali dzięki wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Poznaniu.

 

8 i 10 marca

Wizyta u Pacjentek Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu I WSZ w Koninie. Wraz z życzeniami powrotu do zdrowia wręczyłyśmy upominki z okazji Dnia Kobiet. Gest ten jest wyrazem solidarności kobiecej, a zarazem informacją dla Pacjentek „my jesteśmy byłymi pacjentkami tego oddziału”. „Zrób cytologię, a mamę zaproś na mammografię” Akcja promująca badania: cytologiczne i mammograficzne, na terenie Konina i Gmin: Rzgów i Golina.

 

11 maja

Spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Sławsku. Prezentację dotyczącą profilaktyki raka szyjki macicy (RSM) przeprowadziła Alina Pulcer. Podczas spotkania rozdano materiały informacyjno-edukacyjne WOK w Poznaniu.

 

21 maja, godz. 10.30-13.00

Rozdawanie w „Galerii nad Jeziorem” ulotek, promujących badania cytologiczne, przez uczennice ZSE-U w Żychlinie i Gimnazjum w Koninie. Opiekę nad uczennicami pełniły członkinie stowarzyszenia: Agnieszka Gantzke-Parus i Urszula Kamińska.

 

21 maja, godz. 14.00-16.00

„Ferio” rozdawanie ulotek promujących badania cytologiczne i kuponów na badania cytologiczne przez wolontariuszki z ZSE-U w Żychlinie i Zespołu Szkół w Sławsku. Opiekunami grupy były: członkini stowarzyszenia Monika Izydorczyk oraz Iwona Maziarz dyrektor ZS w Sławsku. Rozdano 600 sztuk kuponów na badania cytologiczne i 100 sztuk na badania mammograficzne. Kupony przygotował WOK w Poznaniu przy współpracy z Amazonkami.

 

21-31 maja

Ukoronowaniem powyższych działań było spotkanie w Koninie na terenie konińskiego centrum handlowego „Galeria nad Jeziorem” przedstawicieli: Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy, Wielkopolskiego Centrum Onkologii, konińskiego stowarzyszenia „Amazonki” i stowarzyszenia „Magnolia” oraz przedstawicielki zakładu opieki zdrowotnej z „Med-Alko” Konin. Rozdawano materiały informacyjno-edukacyjne, odpowiadano na pytania odwiedzających stoiska. Wszystkie spotkania koordynowała Alina Pulcer.

 

31 maja

Udział przedstawicielki stowarzyszenia Aliny Pulcer w II Forum Promocji Zdrowia Kobiet w Warszawie. Przystąpienie Stowarzyszenia „Magnolia” do Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

 

6-7 lipca (Falenty)

Udział Aliny Pulcer w pracach dotyczących zmian systemowych w ramach Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

 

24 lipca

Promocja badań cytologicznych podczas Wielkiego Ruszenia Powiatu w Wilczynie. Promowały badania cytologiczne członkinie stowarzyszenia: Teresa Przytucka i Alina Pulcer.

 

21 sierpnia

Promocja badań cytologicznych podczas Dożynek Powiatowych w Rzgowie. Promowały badania cytologiczne wśród uczestników dożynek członkinie stowarzyszenie: M. Makowska i Alina Pulcer.

 

28 sierpnia

Promocja badań cytologicznych podczas Fety na pożegnanie lata w Koninie. Członkinie Stowarzyszenia „Magnolia” Z. Komicz i A. Pulcer przekonywały Panie do systematycznych badań cytologicznych, uświadamiały jak istotne są regularne wizyty u ginekologa.

 

17-18 września

III Europejski Kongres Kobiet w Warszawie. Swoją obecnością na Kongresie Kobiet chciałyśmy zachęcić kobiety po leczeniu onkologiczno-ginekologicznym do wspierania się i do działania na rzecz profilaktyki. Udział w Kongresie wzięły członkinie stowarzyszenia: Alina Pulcer, S. Mrotek, Z. Komicz, E. Glapa, M. Borkiewicz, A. Walkowiak, A. Sobczak, J. Ruda.

 

27 września

Akcja promująca wiedzę na temat HPV i badań cytologicznych wśród uczniów Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie pt. „Stop rakowi szyjki macicy”. Koordynator działań J. Krysztofiak.

 

22 października

II Ogólnopolski Dzień Profilaktyki „Biała Sobota” zorganizowany na terenie WCO im. Skłodowskiej Curie w Poznaniu. Stowarzyszenie reprezentowały Z. Komicz i A. Murawska.

 

wrzesień-listopad

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Koninie, Stowarzyszenie przeprowadziło „Działania edukacyjne poprawiające świadomość kobiet w zakresie regularnych badań ginekologicznych” na terenie 5 gmin Powiatu Konińskiego: Wierzbinek, Grodziec, Ślesin, Skulsk i Sompolno. Omawiane tematy: rak jajnika i rak szyjki macicy. Spotkania wraz z prezentacją tematów: profilaktyka RSM i raka jajnika zostały przeprowadzone w następujących terminach:

 

28 września (Sadlno, gmina Wierzbinek)

Uczestniczki: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych. Członkinie stowarzyszenia biorące udział w prezentacji A.Pulcer, Z. Komicz.

 

6 października (Ślesin)

Uczestniczki spotkania Liderki Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Ślesin. Członkinie stowarzyszenia biorące udział w prezentacji A. Pulcer, Z. Komicz.

 

11 października (Grodziec)

Członkinie stowarzyszenia biorące udział w prezentacji: J. Knapkiewicz, A. Pulcer, Z. Komicz.

 

22 listopada (Skulsk)

Uczestniczki spotkania: przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich. Członkinie stowarzyszenia biorące udział w prezentacji: M. Makowska i A.Pulcer.

 

30 listopada (Sompolno)

Członkinie stowarzyszenia biorące udział w prezentacji: A. Pulcer i Z. Komicz.

 

16 listopada

W sali kinowej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie, odbyła się prezentacja pierwszej w Polsce gry edukacyjnej stworzonej specjalnie dla kobiet „Catch Papilloma”.Ta inicjatywa służy popularyzowaniu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy, na którego każdego dnia umiera aż 5 Polek! Wydarzenie było inauguracją kolejnej edycji kampanii społecznej „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy”. Wykorzystując najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie, organizatorzy kampanii chcą edukować miliony Polek, które każdego dnia korzystają z Facebooka.

 

29 listopada

W Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Wielkopolski Dzień Wolontariatu”. Na zaproszenie Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP uczestniczyły w niej przedstawicielki Stowarzyszenia „Magnolia” Alina Pulcer i S. Mrotek.

 

13 grudnia

II Forum Koalicjantów Polskiej Koalicji na Rzecz Walki· z Rakiem Szyjki Macicy. Stowarzyszenie reprezentowała Alina Pulcer. Pan prof. Ryszard Poręba, Przewodniczący Rady Programowej Koalicji RSM wręczył wszystkim koalicjantom, w tym prezes Stowarzyszenia „Magnolia” oraz patronom inicjatywy dyplomy uznania w podziękowaniu za ich zaangażowanie w pracę na rzecz Polskiej Koalicji Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

 


 

Sprawozdanie prezesa zarządu Stowarzyszenia Kobiet

z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia” z działalności w 2012 r.

 

Styczeń

Cytologia – chwila, która ratuje życie w każdym wieku! Pod takim hasłem rusza ogólnopolska kampania, mająca uświadomić Polkom konieczność badań. Profilaktyka może zdziałać tak wiele, a wciąż znaczy tak mało dla kobiet. Każdego roku w Polsce około 4 tys. pań dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Połowa z nich umiera. Odwiedzając regularnie ginekologa i wykonując cytologię mamy szanse zmienić te przerażające statystyki.

Organizator kampanii Menopauza.pl. Patroni akcji: Fundacja MSD Dla Zdrowia Kobiet, Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy oraz Stowarzyszenie Magnolia. Najważniejsze w profilaktyce raka szyjki macicy są regularne badania cytologiczne.

 

10 i 11 lutego

Z okazji Światowego Dnia Chorego w Warszawie odbyło się VI ogólnopolskie spotkanie liderów organizacji i pacjentów, zorganizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Zakon Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie.

Pierwszego dnia z uczestnikami konferencji spotkał się z minister zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Maciej Dworski. Obecny był także sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia – Jakub Szulc.

W drugim dniu konferencji, uczestnicy mieli okazje wysłuchać następujących wykładów:
„Starzenie się, starość – cele życiowe” prof. Cezarego Włodarczyka z Uniwersytetu Łódzkiego, „Choroby Mózgu w wieku podeszłym” prof. Grzegorza Opali ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, „Prawa pacjenta w UE w świetle badań przeprowadzonych przez ACN w 2010 r.” Teresy Petragolini – dyrektor Active Citizenship Network.

W programie znalazł się także spektakl edukacyjny, wieloaspektowo przedstawiający sytuację pacjenta pt.: „Okiem anioła”. Spektakl przygotowała dr Katarzyna Korpolewska z Profesja Consulting

 

24 lutego

„Zdrowie to podstawa” – akcja zorganizowana 24 lutego w Szkole Podstawowej nr 6 przez Urząd Miejski pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina. Podczas pikniku zdrowotnego mieszkańcy Konina mogli wykonać badania: usg piersi, spirometrię płuc i wideodermatoskopię znamion na skórze oraz skonsultować wykonane badanie z lekarzem specjalistą. Do dyspozycji koninian były również punkty konsultacyjno-edukacyjne, w których udzielali informacji przedstawiciele stowarzyszeń: Amazonki (samobadanie piersi), Helianthus (opieka hospicyjna i paliatywna), Magnolia (profilaktyka RSM i raka jajnika) oraz Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej (nowotwory tytoniozależne).

 

8 marca

Tego dnia, solidaryzując się z Pacjentkami Oddziału Ginekologicznego i Onkologicznego WSZ w Koninie, wręczyłyśmy im wraz z życzeniami zdrowia upominki. W imieniu własnym, jak i pacjentek bardzo dziękujemy sponsorowi upominków, którym jest Hipermarket Carrefour w Koninie.

 

14 marca

Z okazji Dnia Kobiet spóźnione, ale bardzo serdeczne życzenia zdrowia wraz z upominkami i słowami wsparcia przekazałyśmy pacjentkom Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO) w Poznaniu. W imieniu Pacjentek Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej im. Stefana Skowrońskiego WCO w Poznaniu jak i własnym składamy serdeczne podziękowania sponsorowi upominków Hipermarketom Carrefour w Poznaniu.

 

17 i 18 marca

Podczas dwóch dni targów Aktywni 50+ stowarzyszenie „Magnolia” wraz z innymi organizacjami pozarządowymi zachęcało gości targowych do zapoznania się ze swoją działalnością. Naszym przesłaniem na targach było zachęcenie odwiedzających stoiska do systematycznych badań cytologicznych. Uświadamiałyśmy, jak ważna jest cytologia. Zwróciłyśmy się z prośbą do pokolenia Pań 50+, by mobilizowały, przypominały młodszym o systematycznych badaniach cytologicznych. Członkinie stowarzyszenia przekazywały podstawową wiedzę na temat HPV. Słuchaczki obiecały wypełnić zadanie: mobilizować swoje córki, synowe, kuzynki, siostrzenice, bratanice, przyjaciółki i znajome do odwiedzenia ginekologa oraz wykonanie badania cytologicznego.

Organizatorzy imprezy: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, MTP. Współorganizatorzy: CIS i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 

17 i 18 marca

Mieszkańcy Konina i okolicznych gmin zostali zaproszeni przez C.H. „Galeria nad Jeziorem” w Koninie na bezpłatne badania, konsultacje i pomiary. Można było wykonać następujące badania:
– mammografia dla pań w wieku 56-69 lat,

– gęstość kości w kierunku osteoporozy,

– podstawowe badania ciśnienia, poziomu glukozy, BMI,

oraz uzyskać konsultacje dotyczące: badań cytologicznych, diabetologicznych oraz porady rehabilitacyjne i ćwiczenia przy skrzywieniu kręgosłupa i płaskostopiu u dzieci.

Członkinie stowarzyszenia udzielały konsultacji dotyczących badań cytologicznych, informowały i przekazywały podstawową wiedzę na temat wirusa HPV. Przygotowano zestawy pytań, sprawdzających wiedzę na temat HPV i konieczności wykonywania badań cytologicznych.
Członkinie stowarzyszenia wspierały uczennice-wolontariuszki z ZSE-U w Żychlinie, ZS im. M. Kopernika w Koninie oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum nr 6 w Koninie.

 

26-28 kwietnia

Akademii Dobrych Praktyk dla liderów organizacji zrzeszonych w Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Tegoroczne warsztaty dotyczyły: marketingu w organizacjach pozarządowych, odmienności leków biologicznych, prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej, a także wybranych form wsparcia psychologicznego w organizacjach pacjentów.

 

24 maja

Debata: „Zdrowa kobieta – silna Polska. Bądź dla siebie najważniejsza” Sejm RP Sala Kolumnowa. Debata pod patronatem Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz i Wicemarszałka Senatu RP Maria Pańczyk-Pozdziej odbyła się przed Dniem Matki i w przeddzień Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem. W debacie uczestniczył wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński, parlamentarzyści, politycy, autorytety medyczne i znane Polki. Wszyscy podkreślali, jak ważną rolę odgrywa kobieta we współczesnym świecie i debatowali nad tym, jak zmienić rzeczywistość i zachęcić panie do dbałości o zdrowie. Na spotkanie przybyło blisko 200 osób z całej Polski, które reprezentowały organizacje, zajmujące się profilaktyką zdrowotną, samorządy i instytucje państwowe.

 

26 maja

Członkinie Stowarzyszenia „Magnolia” wraz z położną propagowały systematyczne badania ginekologiczne („dbaj o siebie – wykonaj cytologię”) na terenie Centrum Handlowego „Galeria nad Jeziorem” w Koninie. Dzień Matki i zbliżający się Dzień Dziecka to mobilizacja do badań ginekologicznych. Drogie Panie dbajcie o swoje zdrowie dla dobra swoich najbliższych.

 

23 czerwca

W Sławsku gm. Rzgów odbyło się XIII Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego, na którym gminy prezentowały swoją działalność. Członkinie Stowarzyszenia „Magnolia” i Konińskiego Klubu Amazonki przy wspólnym stoisku informacyjno-edukacyjnym promowały badania profilaktyczne. Nasze stoisko zaszczycili swoją obecnością: starosta Małgorzata Waszak, wicestarosta Andrzej Nowak oraz poseł Tomasz Piotr Nowak.

 

29 lipca

Na Targach Organizacji Pozarządowych, zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Skulsk – nasze wspólne dobro” i Stowarzyszenie Instytut Zachodni w Poznaniu, organizacje pozarządowe informowały o swoich działaniach, prezentowały produkty kulinarne i wyroby ludowe. Członkinie Stowarzyszenia „Magnolia” propagowały podczas targów konieczność systematycznych badań ginekologicznych oraz, bazując na własnych doświadczeniach (byłych pacjentkach onkologicznych), porady żywieniowe.

 

4 sierpnia

Z inicjatywy Konińskiego Klubu Sportowego Niesłyszących GS w Konińskim Domu Kultury obył się festyn pn. „Oddaj krew na wakacje”. Zbiórka krwi była przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na osoby niesłyszące czekał tłumacz języka migowego, a niewidomi i niedowidzący mogli wypełnić kwestionariusze opisane alfabetem Braille’a. Krew mogły też oddawać osoby na wózkach inwalidzkich.

Przygotowano pogadanki i prelekcje (Koniński Klub Amazonki, Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi Magnolia, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków). Centrum Języka Migowego Coda uczyło podstaw języka migowego. Dorośli uczestniczyli w pogadankach, ich dziećmi opiekowali się wolontariusze z Fundacji Podaj Dalej im. Doktora Piotra Janaszka i Stowarzyszenia Gepetto. Podczas prelekcji, przygotowanej przez Stowarzyszenie „Magnolia” dla osób niesłyszących dzięki uprzejmości K. Akseńczuk (tłumacz języka migowego), przekazałyśmy podstawowe informacje na temat profilaktyki raka szyjki macicy, jajnika i endometrium.

 

26 sierpnia

Podczas Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynek w Lubstówku za tegoroczne plony dziękowali rolnicy z diecezji włocławskiej, powiatu konińskiego i gminy Sompolno. Święto plonów w Lubstówku rozpoczęła dziękczynna msza św. polowa sprawowana przez biskupa włocławskiego Wiesława A. Meringa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał Odznaczenia „Za zasługi dla rolnictwa” jedenastu rolnikom z powiatu konińskiego.
W części artystycznej dożynek podziwiać można było zespoły ludowe i taneczne z Poznania, Sompolna i Kramska.

Tradycyjnie członkinie stowarzyszenia propagowały wśród zgromadzonych pań regularne badania ginekologiczne. Wspierały nas pielęgniarki z WSZ w Koninie.

 

14-15 września

IV Kongres Kobiet w PKiN w Warszawie. Aktywność, Przedsiębiorczość, Niezależność – tegoroczne hasło kongresu. Działalność lokalna, samorządowa, aktywność społeczna, polityczna, biznesowa, polityczna. Jesteśmy najbardziej przedsiębiorczymi kobietami w Europie.
3R (równość, różnorodność, rozwój). Przedstawicielki biznesu, samorządu, organizacji pracodawców, administracji, nauki, dyskutowały o przełamywaniu stereotypów, wykorzystaniu potencjału kobiet, nowych formach opieki nad najmłodszym pokoleniem i osobami starszymi.

Goście IV Kongresu Kobiet: pierwsza dama Anna Komorowska, premier Donald Tusk.
Nagrodę specjalną tegorocznego Kongresu Kobiet otrzymała Barbara Labuda, była działaczka opozycji, była posłanka, założycielka pierwszej w polskim Sejmie Parlamentarnej Grupy Kobiet.
Kongres Kobiet nagrodził mężczyznę. Nagrodę Diversity, czyli Różnorodność dostał prezes Giełdy Papierów Wartościowych Ludwik Sobolewski.

 

15 października

Jubileusz 3 lat działalności Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet. Fundacja MSD powstała w październiku 2009 r. z inicjatywy MSD Polska Sp. z o.o.

Programy Realizowane i Wspierane przez Fundację:

„Wybierz Życie – Pierwszy Krok” – profilaktyka RSM i zakażeń HPV wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
„Nie płać za błędy. Zapobiegaj” – profilaktyka RSM wśród kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym          „Jestem przy Tobie” – program wsparcia dla kobiet z rakiem narządów płciowych i ich rodzin
„Współdziałajmy” – program edukacyjny dla jednostek samorządów lokalnych
„Forum Promocji Zdrowia Kobiet” – dialog na temat profilaktyki chorób kobiecych
„Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy”.

 

15 października

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita J-elita, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koalicja Hepatologiczna, oraz Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet i Fundacja Watch Health Care byli partnerami Polskiego Forum Pacjentów.
Uczestnikami byli przedstawiciele wielu organizacji pacjenckich. O sprawach pacjentów dyskutowali liderzy organizacji pozarządowych, reprezentujące ponad 200 tys. pacjentów. Potrzeby polskich pacjentów, troska i prawo do godnego traktowania, informacji i równości w dostępie do leczenia, to niektóre z poruszanych tematów w trakcie spotkania. Forum zaszczycili znakomici goście, między innymi prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich i prof. Wiesław Jędrzejczak, krajowy konsultant w dziedzinie hematologii.

 

20 października

Miesiąc październik postrzegany jest jako miesiąc walki z rakiem piersi. Warto w tym czasie również pamiętać o badaniach ginekologicznych, w szczególności o cytologii.
Podczas spotkania informacyjno-edukacyjnego pt. „dbaj o siebie – wykonaj cytologię” w Centrum Handlowym Ferio w Starym Mieście wspierały nas wiedzą merytoryczną położne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Zwracałyśmy uwagę na to, jak ważna jest cytologia i symptomy innych chorób ginekologicznych (r. jajnika, r. endometrium), których nie należy lekceważyć. Mobilizowałyśmy do regularnych badań ginekologicznych. Przygotowane materiały zawierały również informację, gdzie można wykonać badanie cytologiczne i mammograficzne w ramach NFZ w Koninie.

 

15 listopada

W PWSZ w Koninie odbyła się konferencja „Osoby niepełnosprawne w społeczności lokalnej”, zorganizowana pod honorowym patronatem pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych ministra Jarosława Dudy. Pan minister przedstawił wprowadzone regulacje prawne i plany rządu dotyczące dalszych działań w tej tematyce.
Starosta Małgorzata Waszak przypomniała, że powiat koniński ma bogate doświadczenie w kwestii rozwiązań dotyczących osób niepełnosprawnych. Całość obrad uświetniły delegacje z partnerskich powiatów z Niemiec (Ilm), Estonii (region Laane Viru) oraz organizacji pozarządowej z Francji (Fontainebleau).

 

25 listopada

Wielkopolski Kongres Kobiet odbył się w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. W trakcie pięciu paneli plenarnych ponad 25 pań dyskutowało m.in. o kobiecej wizji miast i regionów, przedsiębiorczości i potencjale tkwiącym w różnorodności pracowników i mieszkańców. Stoisko Stowarzyszenia „Magnolia” w Parku Kobiet. Zachęcałyśmy wielkopolanki do systematycznych badań cytologicznych i ginekologicznych. Przygotowane materiały cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

6 grudnia

Członkinie stowarzyszenia złożyły życzenia z okazji święta Bożego Narodzenia pacjentkom Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej WCO w Poznaniu oraz pacjentkom Oddziału Onkologicznego i Ginekologicznego WSZ w Koninie. Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu upominków Polskiej Sieci Handlowej „LEWIATAN” i Firmie „Ziaja”.

 


 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Magnolia” w roku 2013

Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy
22-27 stycznia

Członkinie Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „MAGNOLIA” informowały i przypominały iż w dniach 22-27 stycznia 2013 roku obchodzony był Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Jest to szczególnie ważne gdyż w Polsce jest jeden z najwyższych wskaźników umieralności na tę chorobę. Członkinie Stowarzyszenia rozdawały ulotki, zostawiały je w miejscach ogólnodostępnych dla kobiet, takich jak fryzjer, kosmetyczka, solarium przypominając o tym jak przygotować się do badania cytologicznego oraz przekazały wykaz gabinetów ginekologicznych wykonujących bezpłatnie badania cytologiczne w ramach umowy z NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia Polkom w wieku 25-59 lat wykonanie bezpłatnego badania cytologicznego raz na 3 lata.

 

Dzień Chorego w Koninie
11 lutego

W dniu 11. lutego 2013 roku w Kaplicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie J. E. Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering udzielił chorym błogosławieństwa. Odbyło się to w związku z obchodzonym XXI Światowym Dniem Chorego, ustanowionym przez bł. Jana Pawła II 13 maja 1992 roku. Ksiądz biskup odwiedził chorych leżących na oddziałach kardiologicznych i chorób nerek. Poświęcił krzyż podarowany przez ks. Kustosza Eugeniusza Makulskiego z Sanktuarium Maryjnego w Licheniu oraz figurę z drewna Ojca Pio, wykonaną przez ludowego rzeźbiarza Piotra Staszaka.

 

I Koniński Kongres Kobiet
23 lutego

Członkinie Stowarzyszenia „Magnolia” uczestniczyły w I Konińskim Kongresie Kobiet w Domu Kultury „Oskard” w Koninie, który odbył się w dniu 23.lutego 2013 roku. W „Parku Kobiet” Stowarzyszenie „Magnolia” miało stoisko propagujące systematyczne badania ginekologiczne. Prowadzone były rozmowy edukacyjne wraz z asystentką ds. statystyki mgr inż. Natalią Nowak z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Poznaniu. Rozdane zostały ulotki informacyjne dotyczące badań profilaktycznych i podstawowej wiedzy na temat raka szyjki macicy, raka jajnika i endometrium. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno młodszych jak i starszych pań. W III panelu pt. „Stereotypy i ich wylęgarnia” zabrała głos Prezes Stowarzyszenia Alina Pulcer, na temat łamania stereotypów dotyczących badań profilaktycznych wśród kobiet.

 

„Zdrowie to podstawa”
24 lutego

Akcja zorganizowana została przez Urząd Miejski w Koninie, której honorowy patronat objął Prezydenta Miasta Konina. Odbyła się 24. II. 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie. Podczas pikniku wykonywano badania: USG piersi, spirometrię płuc i wideodermatoskopię znamion na skórze. Następnie konsultowano wykonane badania z lekarzem specjalistą. Do dyspozycji koninian były również punkty konsultacyjno-edukacyjne, w których udzielali informacji przedstawiciele stowarzyszeń: Amazonki (samobadanie piersi), Helianthus (opieka hospicyjna i paliatywna), Magnolia (profilaktyka RSM i raka jajnika) oraz Centrum Edukacji
i Specjalistycznej Opieki Medycznej (nowotwory tytoniozależne).

 

„Konin Miasto Kobiet”- Galeria na Glince
8 marca

„Jakie jesteśmy” to tytuł wernisażu który odbył się 8.03.2013 r. w Galerii na Glince. Obrazy malujących pań: R. Nowak, A. Waszkowiak, A. Łuczak, A. Jankowskiej i K. Ruminkiewicz scharakteryzowały nas kobiety. Rozdając ulotki zawierające informacje na temat tego jak przygotować się do badania cytologicznego, jakich symptomów nie należy bagatelizować, gdyż mogą sygnalizować raka jajnika, raka endometrium, prowokowane były rozmowy dotyczące zdrowia ginekologicznego.

 

„Zdrowie to podstawa”
23 marca

Pod takim hasłem w II Liceum Ogólnokształcącym odbyła się akcja, której patronat objął Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki. Organizatorzy akcji: Urząd Miejski w Koninie, Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej oraz Oddział Kardiologii WSZ w Koninie, Przychodnia Onkologiczna Onko-Med. W działania promujące profilaktykę włączyły się Stowarzyszenia: Diabetyków, Chorych na Czerniaka, Amazonki i „Magnolia”.

 

II Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych
23 maja

23 maja w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Polską Koalicję Organizacji Pacjentów Onkologicznych pod hasłem: „Rok 2013 rokiem zmian w polskiej onkologii”.

Forum zgromadziło przedstawicieli aktywnie działających organizacji pacjentów, których dotknęła choroba nowotworowa, ekspertów systemu opieki zdrowotnej, towarzystw naukowych, parlamentarnych komisji zdrowia i instytucji rządowych. Wśród nich m.in: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii, Instytut Spraw Publicznych.

II Forum miało charakter konferencji z wydzielonymi czterema blokami tematycznymi:

 • Poprawa standardów i dostępu do leczenia
 • Zagubienie pacjenta w systemie – optymalna organizacja opieki
 • Co zamiast chemioterapii niestandardowej
 • Jakość życia w chorobie nowotworowej.

W ramach każdego bloku poruszany był jeden temat z udziałem prelegenta oraz dodatkowego eksperta, nie będącego autorem referowanej tematyki.

Konferencję prowadziła red. Iwona Schymalla i Jacek Gugulski. Omawiając w/w tematykę wystąpili następujący prelegenci:

 • Jacek Jassem, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Jacek Gugulski, Prezes Zarządu Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”, wiceprezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych
 • Bartosz Poliński, Prezes Fundacji Onkologicznej Osób Młodych „Alivia”
 • Magdalena Kręczkowska, Prezes Fundacji Onkologicznej DUM SPIRO-SPERO
 • Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, wiceprezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych
 • dr n. med. Dariusz Godlewski, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

Komentatorami byli:

 • dr n. med. Adam Kozierkiewicz, ekspert ds. ochrony zdrowia
 • Paulina Kieszkowska – Knapik, kancelaria Baker & McKenzie, współzałożycielka fundacji Lege Pharmaciae
 • dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego
 • dr n. med. Mariola Kosowicz, Kierownik Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Krystyna Wechmann, wiceprezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych przedstawiła program nowej inicjatywy: „Europejski Tydzień Walki
z Rakiem w Polsce”.

Podczas II Forum odbyło się rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzonego wśród zrzeszonych w PKOPO organizacji pacjentów onkologicznych. Konkurs pt. „Europejski Tydzień Walki z Rakiem w Polsce”, przykłady i możliwości działań lokalnych. I Miejsce przyznano Stowarzyszeniu Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”.

XIV Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego
25 maja

W gminie Stare Miasto odbyło się XIV Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego. Koła gospodyń wiejskich przygotowały potrawy, które oceniano podczas „Konkursu Kulinarnego”. Stowarzyszenie „Magnolia” wręczało materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące tematu ginekologii i onkologii biorącym udział w tym święcie. Dostarczone informacje miały na celu zmotywować panie do systematycznych wizyt u ginekologa.

 

Galeria FERIO, Stare Miasto
25 maja

W rozpoczynającym się „Europejskim Tygodniu Walki z Rakiem” przedstawicielki Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Poznaniu wraz z członkiniami Stowarzyszenia „Magnolia” w przed dzień „Dnia Matki” przeprowadziły w Galerii Handlowej „FERIO” ankietę sprawdzającą wiedzę na temat profilaktyki HPV i cytologii. Osoby biorące udział w ankiecie zostały nagrodzone drobnymi upominkami mającymi przypominać o systematycznych badaniach cytologicznych wraz z wykazem gabinetów ginekologicznych wykonujących cytologię w ramach NFZ na terenie Powiatu Konińskiego. Sponsorem upominków był Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Poznaniu.

 

I Wielkopolskie Forum dla Zdrowia
23 maja

Organizatorami I Wielkopolskiego Forum Dla Zdrowia byli: Fundacja dla zdrowia, Fundacja na rzecz Zdrowia Populacyjnego i Międzynarodowego, Pracownia Zdrowia Międzynarodowego Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Koordynatorem konferencji jest projekt Equal Opportunities for Health: Action for Development

Wśród Prelegentów między innymi wystąpili przedstawiciele:

 • Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych,
 • Agencji Oceny Technologii Medycznych,
 • Pracowni Zdrowia Międzynarodowego Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego,
 • Wydziału Zdrowia Publicznego, w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego,
 • Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania,
 • Szpitala Klinicznego im. Przemieniania Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Caritas Archidiecezji Poznańskiej,
 • Towarzystwa Amazonki.

 

 1. V Kongres Kobiet – Warszawa
  14-15 czerwca

W Warszawie, w Sali Kongresowej odbył się V Kongres Kobiet. Na sali były wszystkie najważniejsze kobiety mediów i polityki, ale także kobiety z całej Polski, wywodzące się z różnych środowisk, różnych zawodów, grup społecznych. Wśród wielu zaproszonych gości była Para Prezydencka, był Premier Donald Tusk.

Liczne panele tematyczne, sesje, warsztaty skupiały wiedzę dotyczącą życia społecznego w obszarze Partnerstwa, Solidarności i Różnorodności.

Kongres zjednoczył kobiety bez względu na wiek, pochodzenie, światopogląd, orientację seksualną czy status materialny. Była muzyka, występy i pozytywne emocje. Stowarzyszenie „Magnolia” kolejny rok miało stoisko propagujące systematyczne badania ginekologiczne. Tym razem stoisko dzieliłyśmy z przedstawicielkami Fundacji Carita- Żyć ze szpiczakiem, które promowało wiedzę o szpiczaku mnogim. Prowadziłyśmy rozmowy informacyjne. Rozdawałyśmy ulotki dotyczące badań profilaktycznych i podstawowej wiedzy na temat raka szyjki macicy, raka jajnika i endometrium. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Akademia Dobrych Praktyk
3-6 lipca

„Zdrowienie przez muzykę. Muzykoterapia jako wsparcie seniorów chorych na nowotwory.” Warsztaty prowadziła dr E. Golińska, muzykolog, muzykoterapeuta i psycholog muzyki. Podczas warsztatów prezentowano techniki muzykoterapii percepcyjnej tzw. techniki kierowanej wyobraźni oraz techniki relaksacyjne, techniki używania instrumentów muzycznych, techniki głosowe.

Na podstawie warsztatów został opracowany film edukacyjny, który będzie rozprowadzany nieodpłatnie na płytach DVD wśród organizacji pacjenckich.

W warsztatach reprezentując Stowarzyszenie „Magnolia” wzięła udział Barbara Szczepańska.

 

III Targi Organizacji Pozarządowych w Skulsku
29 lipca

W Skulsku na terenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza spotkały się organizacje pozarządowe z regionu konińskiego. Główny cel targów to promocja organizacji pozarządowych. Tegoroczne hasło przewodnie „Moja recepta na zdrowie”.

Na targach pojawiły się organizacje działające na rzecz kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych. Członkinie Stowarzyszenia „Magnolia” uzasadniały potrzebę regularnych badań ginekologicznych oraz znaczenie diety zbilansowanej.

Targi Organizacji Pozarządowych zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie „Skulsk – nasze wspólne dobro”, Stowarzyszenie Instytut Zachodni z Poznania, Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Lokalna Organizacje Turystyczną „Marina”. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu „Działamy Razem 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Łączy nas kobiecość – Agata Młynarska w Manufakturze
15 września

W łódzkiej Manufakturze odbyła się uroczysta inauguracja akcji „Łączy Nas Kobiecość”. Prowadzącą została Agata Młynarska, dziennikarka, redaktor naczelna magazynu „SKARB”.

 

III Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń i innych organizacji z terenów wiejskich w
Licheniu Starym
7-8 września

W sobotę 7. września podczas Jarmarku Kulturowego na placu przy Jeziorze Licheńskim degustowano potrawy kuchni regionalnej oraz podziwiano efekty pracy rękodzielniczej kobiet wiejskich. Na scenie prezentowały się zespoły folklorystyczne z wielu regionów kraju. Uroczystości uświetniła swoją obecnością aktorka Grażyna Zielińska.
Organizatorzy zapewnili możliwość wykonania badania mammograficznego. Członkinie Stowarzyszenia „Magnolia” propagowały wówczas regularne badania ginekologiczne.

Następnego dnia, w niedzielę 8 września zorganizowano przemarsz delegacji kół gospodyń do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w której odbył się wykład dr Wandy Półtawskiej pt. „Rola matek i babć w chrześcijańskim wychowaniu młodego pokolenia”. Zjazd zakończyła msza św. w Bazylice w Licheniu Starym.

 

Gra miejska
14 września

Tydzień Organizacji Pozarządowych w Koninie był poświęcony prezentowaniu działań organizacji z tego terenu. Rada Pożytku Publicznego oraz Fundacja Podaj Dalej zorganizowały GRY MIEJSKIE. Do gry przystąpiło 18 organizacji:

 • PTTK
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Marina
 • Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Żychlinie
 • Stowarzyszenie Ona
 • Magnolia – Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet z Problemami
  Onkologiczno-Ginekologicznymi
 • Amazonki
 • Fundacja Mielnica
 • Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży Otwarcie
 • ZHP
 • Towarzystwo Przyjaciół Konina
 • Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Stowarzyszenie Razem
 • Koniński Kongres Kobiet
 • Fundacja Podaj Dalej
 • Naczelna Organizacja Techniczna
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zagadki, puzzle, rebusy, konkurencje zręcznościowe. Zwycięzcami GRY MIEJSKIEJ NGO 2013 w Koninie zostały drużyny z:

 1. III Liceum
  2. Zasadniczej Szkoły Górniczej I Energetycznej
  3. Gimnazjum nr II

Vice-Prezydent Sławomir Lorek oraz Pełnomocnikowi ds. Osób Niepełnosprawnych Bartosz Jędrzejczak wręczyli nagrody zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom.

 

Rusza ogólnopolska kampania społeczna „Pacjent wykluczony”
23 września

23 września 2013 roku ruszyła ogólnopolska kampania społeczna „Pacjent wykluczony” na rzecz pomocy pacjentom onkologicznym, którzy nie znajdują oparcia w systemie opieki zdrowotnej, czyli stają się wykluczeni przez system. Projekt organizowany jest przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Patronat honorowy nad kampanią objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Do akcji dołączyło się Stowarzyszenie Magnolia.

 

Dieta Pacjenta Onkologicznego
27 września

Ciąg dalszy projektu „Żywienie pacjentów onkologicznych” realizowany dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Koninie. Młodzież ze szkół ZSE-U w Żychlinie i w ZSP w Kleczewie, nauczyciele oraz nieliczni mieszkańcy gminy Kleczew, wysłuchali wykładu z zakresu zasad żywienia osób w okresie i po leczeniu nowotworowym. Drugi temat dotyczył suplementów diety: „Pojęcia suplementów diety, zasad stosowania oraz ich wpływu na organizm. Zajęcia odbyły się w dniu 27.IX.2013 r.

Prelekcję przeprowadziła dietetyk Pani dr Aleksandra Kostrzewa-Tarnowska, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zakład Dietetyki Katedra Higieny Żywienia Człowieka.

 

„Rak- zmieniające się perspektywy” – Forum
5-6 listopada

Międzynarodowe spotkanie pod hasłem: „Rak – zmieniające się perspektywy” („Cancer – the changing landscape”) zorganizowane przez EuropaColon oraz Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych.
Podczas dwudniowego forum Polscy i zagraniczni eksperci przedstawili najważniejsze problemy i wyzwania opieki nad chorymi na nowotwory oraz przykłady udanych zmian systemowych i kampanii społecznych w różnych krajach europejskich.
W Forum udział wzięli m.in.: prof. Luigi Riccardiello, Uniwersytet Boloński,
dr Joseph Maria Borras, Departament Zdrowia, Katalonia, Prof. C. v. d. Velde, Przewodniczący ECCO, Prof. Eric Van Cutsem, Uniwersytet Leuven, Brigitte Grube, Przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, prof. Jacek Jassem, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. Jarosław Reguła, Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, Jolanta Gore Booth, CEO EuropaColon, dr Marek Balicki, dr Leszek Borkowski.

 

II Wielkopolski Kongres Kobiet
14 listopada

Honorowy patronat podczas II Wielkopolskiego Kongresu Kobiet objęła Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i Ambasada Szwecji w Polsce. Stowarzyszenie „Magnolia” miało stoisko w Parku Kobiet, przy którym zachęcano odwiedzające kobiety do regularnych badań ginekologicznych. Rozmowy dotyczyły podstawowej wiedzy na temat raka szyjki macicy, raka jajnika i endometrium, a także pacjenta onkologicznego.

 

Debata – „Między nami kobietami”- walczymy o kobiecość
20 listopada

Debatę „Między nami kobietami – walczymy o kobiecość” zorganizowało Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno–Ginekologicznymi MAGNOLIA. Mięśniaki macicy to najczęściej diagnozowane łagodne nowotwory kobiece (choroba dotyka blisko 80 proc. kobiet). Mięśniaki objawiają się m.in. silnymi krwawieniami z dróg rodnych (nie tylko podczas miesiączki), które nieraz prowadzą do ciężkiej anemii, bólami krzyża i brzucha, niepłodnością (u 2 -10 proc. pacjentek). Nawet gdy kobieta z mięśniakami macicy zajdzie w ciążę, to jest bardziej zagrożona powikłaniami, poronieniem oraz problemami podczas samego porodu. – Mięśniaki mogą się w 0,5–3 proc. przypadków przekształcić w nowotwory agresywne, jakimi są mięsaki – podkreślił prof. Radowicki, kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

Czynnikami ryzyka rozwoju mięśniaków macicy są: zaburzenia metabolizmu – zaburzenia równowagi między żeńskimi hormonami płciowymi estrogenami a progesteronem, nieprawidłowa dieta, inne czynniki środowiskowe, stres i przede wszystkim predyspozycje genetyczne. Obecni na spotkaniu eksperci tłumaczyli, że leczenie mięśniaków macicy powinno się dobierać nie tylko ze względu na ich lokalizację, rozmiary i tempo wzrostu, ale też dopasowywać do planów życiowych kobiety. – Inaczej postępuje się u kobiet w okresie po reprodukcji, a inaczej u kobiet, które jeszcze nie rodziły dzieci. Według prof. Jana Kotarskiego, kierownika I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie obecnie najpowszechniej stosuje się operacyjne leczenie mięśniaków. Zakres tych zabiegów jest bardzo zróżnicowany – od histerektomii, czyli usunięcia macicy po mało inwazyjne zabiegi oszczędzające (jak operacja laparoskopowa, histereskopia, embolizacja, czyli zamknięcie tętnic macicy), które pozwalają usunąć same mięśniaki.

Zaznaczono, że nie ma metody idealnej. Usunięcie macicy, jako jedyne zapewnia to, że mięśniaki nie odrosną, z kolei metody oszczędzające niosą ryzyko nawrotu choroby (w ciągu 5 lat u 50 proc. pacjentek stwierdza się ponownie obecność mięśniaków).

Eksperci zgodnie ocenili, że wielką szansą dla kobiet z tym schorzeniem jest wprowadzenie nowego doustnego leku – octanu uliprystalu – z grupy tzw. selektywnych modulatorów receptora progesteronowego.

Jak wyjaśnił dr Zimmer, lek znacznie zwiększa szanse na zastosowanie małoinwazyjnych zabiegów usuwania mięśniaków, gdyż przyjmowany przez trzy miesiące prowadzi do znacznego zmniejszenia średnicy guza (np. z 5 cm do 3 cm).

– Nowy lek może też pomagać w odroczeniu operacji, gdy pacjentka planuje zajść
w ciążę – zaznaczył prof. Radowicki. Każda inwazyjna procedura na narządach rodnych zwiększa ryzyko niepłodności.

Badania kliniczne na pacjentkach wykazały, że już po 24 godzinach ogranicza on krwawienia o jedną trzecią, a po 48 godzinach o 80 proc., przypomniał specjalista. Po trzech miesiącach leczenia (bo przez taki okres stosuje się obecnie octan uliprystalu) objętość mięśniaków malała o 50 proc., a efekt terapii utrzymywał się jeszcze po sześciu miesiącach i po roku.

– Choć tego nie planowano, aż 50 proc. uczestniczek badania zrezygnowało z operacji
z powodu poprawy stanu zdrowia – podkreślił prof. Kotarski.

Wyniki przedłużonych badań nad lekiem są optymistyczne. Wykazały, że można go stosować przez 6 miesięcy i powoduje zmniejszenie objętości guzów aż o 72 proc.
W związku z tym więcej niż 50 proc. pacjentek może rezygnować z operacji.

Wśród zalet leku specjaliści wymieniali też fakt, że w porównaniu ze stosowanymi od 30 lat w terapii mięśniaków tzw. analogami GnRH nie wywołuje on u pacjentek farmakologicznej menopauzy (ze wszystkimi jej uciążliwymi objawami) i nie prowadzi do wystąpienia osteoporozy. Według prof. Kotarskiego istotne jest również to, że większość kobiet z mięśniakami cierpi na anemię, a operacja prowadzona u takiej pacjentki zwiększa powikłania przed i w trakcie operacji. Zastosowanie nowego leku daje czas na wyleczenie niedokrwistości.

Posłanka Beata Mazurek (PiS) zwróciła uwagę, że terapia nowym lekiem jest tańsza – dla społeczeństwa i budżetu państwa – niż metody operacyjne. – Miesięczny koszt leku to 600-700 zł, a koszt operacji to 6-7 tys. złotych. Ponadto, po operacji kobieta musi wrócić do formy i jest nieaktywna zawodowo, zależnie od inwazyjności procedury.

Lek nie jest na razie refundowany w Polsce. Jego producent przygotowuje dopiero wniosek refundacyjny do Ministerstwa Zdrowia.          

„Mikołajkowe upominki”
20 grudnia

Stowarzyszenie „Magnolia” złożyło świąteczne życzenia oraz przekazało drobne upominkami dla pacjentek i pacjentów Oddziału Ginekologicznego i Onkologicznego w WSZ w Koninie.

 


Sprawozdanie Stowarzyszenia „Magnolia” z działalności w roku 2014

Udział w konferencji „Życie po chorobie nowotworowej w teorii i praktyce”, która odbyła się w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu w dniach 15-16 stycznia 2014 roku.

Europejski Tydzień Profilaktyki RSM w dniach 19-25 stycznia 2014 r. Członkinie stowarzyszenia dostarczyły ulotki dotyczące profilaktyki chorób intymnych do miejsc: fryzjer, kosmetyczka, szkoła, sklepy z bielizną damską itp.

Udział w konferencja „Światowy Dzień Walki z Rakiem” 4 lutego 2014 r.

Udział w całorocznej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Nowotwór strefy intymnej”. Po diagnozie musi przyjść wsparcie. Kampania edukacyjna „Dla niej. Możemy więcej”.

Nowotwory złośliwe narządu rodnego kobiety. W dniu 20.II.2014 r. w PWSZ w Koninie dla słuchaczek UTW odbył się Wykład Pani Barbary Kaszuby lekarza med. o specjalności patomorfolog na temat: „Morfologia raka jajnika i raka trzonu macicy w aspekcie badań patomorfologicznych”.

Płodność, a choroba nowotworowa (Onkofertility) 3.04.2014. Kampania informacyjna dla młodych osób, które zapadają na chorobę nowotworową o tym, że mają prawo decydować o zachowaniu płodności oraz możliwości zbankowania swoich komórek rozrodczych.

„Vital Forum” odbyło się w dniach 6-7 marca w Warszawie. O zagrożeniach zdrowia kobiet w Polsce i o tym, co zrobić, aby nie zbierały one śmiertelnego żniwa dyskutowali podczas debaty eksperci medyczni, socjolodzy, psychologowie i osoby znane z pierwszych stron gazet w czterech blokach tematycznych: „Moda a zdrowie”, „Zdrowotne zmory Polek”, „Zdrowie Polek, priorytet zdrowotny” i „Medialny obraz Polek”.

Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii – 20 marca 2014 r. odbyło się spotkanie Liderów Organizacji Pacjenckich w ramach Projektu Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii.

Konferencja na temat Raka Trzonu Macicy – Bydgoszcz 22 marca 2014 r.

Gala „Rak to się leczy”. 3 kwietnia 2014 r.

W dniu 8 kwietnia 2014 r. uczestniczyłyśmy w posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia nan temat współpracy z organizacjami działającymi na rzecz onkologii.

W dniu 11 kwietnia 2014 r. odbyło się szkolenie dla liderów organizacji pacjenckich z zakresu żywienia w chorobie nowotworowej zorganizowane przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Szkolenie zainaugurowało ogólnopolską kampanię edukacyjną „Pacjenci Pacjentom”.

II Koniński Kongres Kobiet 12 kwietnia 2014 r.

Kampania informacyjna o aplikacji Zdrowa+.

Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika (8 maja 2014 r.) po raz pierwszy obchodzony w Polsce. Na turkusowo (symbol raka jajnika) podświetlono różne obiekty architektoniczne – gmach Starostwa Powiatowego w Koninie.

VI Kongres Kobiet 9 -10 maja 2014 r. PKiN Warszawa – stoisko stowarzyszenia z materiałami informacyjno-edukacyjnymi „Dla niej. Możemy więcej”.

Konferencja: „Postaw na pracę – nowe perspektywy, nowe rozwiązania w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” – 15 maja 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie przy ul. Przyjaźni 1/5B.

Powiatowe Dni Rodziny – 18 maja 2014 r. Kazimierz Biskupi.

XV Wielkie Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego 28 czerwca nad jeziorem Skulska Wieś.

Niedziela (7 września i 12 października) akcja profilaktyczna „Zdrowie to podstawa”.  Kampania edukacyjna „Dla niej. Możemy więcej” na rzecz kobiet chorych na nowotwory strefy intymnej.

„Zdrowa Kobieta, zdrowy Mężczyzna, zdrowa Rodzina” 5 listopada 2014 r. Starostwo Powiatowe w Koninie

„Rola żywienia w chorobie nowotworowej” 2 XII 2014 r odbyło się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie spotkanie z przedstawicielem medycznym Nutricia.

 


 

Sprawozdanie Stowarzyszenia Kobiet

z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”

z działalności w roku 2015

 

Styczeń Miesiącem Zdrowia Szyjki Macicy.

Propagując badania cytologiczne rozwieszamy plakaty informujące o przyczynach RSM wraz z adresami gabinetów ginekologicznych wykonujących badania cytologiczne w ramach NFZ na terenie powiatu konińskiego. Plakaty umieszczamy w placówkach służby zdrowia, na słupach ogłoszeniowych, w aptekach.

 

Konferencja Światowy Dzień Walki z Rakiem

II edycja odbyła się w dniu 04 lutego 2015 r w Warszawie. Temat wydarzenia: sytuacja polskiej onkologii w pierwszym miesiącu funkcjonowania pakietu onkologicznego.

 

IX Forum Liderów Organizacji Pacjentów zorganizowane przez Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej odbyło się w dniach 10 i 11 II 2015 r.

10 lutego w Ministerstwie Zdrowia miała miejsce debata z udziałem przedstawicieli organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia. Również 10 lutego odbyła się Uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie. W sposób szczególny wyróżnione zostały osoby i instytucje zaangażowane w niesienie pomocy osobom chorym i cierpiącym. W dniu 11 lutego 2015 roku obchodzono XXIII Światowy Dzień Chorego.

 

Konin Miasto Kobiet – 9 III 2015 r.

Brałyśmy udział w spotkaniu przygotowanym przez organizacje: Fundację Wspaniały Początek , WSZ w Koninie, Koniński Klub Amazonki i Stowarzyszenie Magnolia. Tematem przewodnim spotkania była profilaktyka: raka piersi, szyjki macicy i zdrowego stylu życia. Stanowisko informacyjno-edukacyjne zawierało materiały na temat RSM raka jajnika, mięśniaków macicy.

 

Marzec Miesiącem Świadomości Raka Jajnika.

12 III 2015. Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej „Dla niej. Możemy więcej” tzw. obchodów Miesiąca Świadomości Raka Jajnika. Turkusowy kolor symbolizuje raka jajnika. W ramach solidarności z chorującymi na raka jajnika na kolor turkusowy oświetlano obiekty użyteczności publicznej w największych miastach Polski . W Koninie na turkusowo podświetlony został Koniński Dom Kultury.

 

Konin Miasto Kobiet 14 marca

Spotkanie odbyło się w dwóch tematach: profilaktyka raka piersi i profilaktyka raka szyjki macicy. Temat raka szyjki macicy omówiła A. Nowak, przedstawicielka Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Poznaniu.

 

Zdrowie to podstawa – akcja profilaktyczna

W dniu 21.03.2015 r. w Koninie w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Wyszyńskiego 24 odbyła się akcja profilaktyczna „Zdrowie to podstawa”.

Członkinie stowarzyszenia w ramach kampanii edukacyjnej „Dla Niej. Możemy więcej” skierowanej do kobiet chorujących na nowotwory intymne, ich partnerów, rodzin i przyjaciół, przekazywały poradniki edukacyjne wraz z turkusowymi wstążeczkami symbolizującymi raka jajnika.

Na znak solidarności z chorującymi na raka jajnika w przygotowanym punkcie kosmetycznym, profesjonalnie koniniankom były malowane paznokcie na turkusowo.

 

III Koniński Kongres Kobiet.

W sobotę, 18 kwietnia w Konińskim Domu Kultury odbył się III Koniński Kongres Kobiet pod honorowym patronatem Pierwszej Damy – prezydentowej Anny Komorowskiej.

Stoisko z materiałami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącymi ginekologii i onkologii cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestniczek kongresu.

 

Stowarzyszenie „Magnolia” dołączyło do koalicjantów „Ostatniego dyżuru”.

25 maja 2015 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych rozpoczęła ogólnopolską kampanię społeczną „Ostatni dyżur”. Kampania ma uświadomić Polakom zagrożenie społeczne wynikającym ze spadającej liczby pielęgniarek i położnych w Polsce. Wspieramy ideę która ma na celu poprawę sytuacji pielęgniarek i położnych oraz pacjentów w Polsce.

 

IV Forum Pacjentów Onkologicznych 25.05.2015.

Forum zainaugurowało Europejski Tydzień Walki z Rakiem, który w Europie obchodzony jest w ostatnim tygodniu maja. Czwartemu Forum patronowali: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Odbyła się publiczna debata, stawiająca ważne pytanie, czy pacjent może mieć zaufanie do opieki onkologicznej w Polsce? Debata zgromadziła przedstawicieli aktywnie działających organizacji pacjentów, ekspertów systemu opieki zdrowotnej, towarzystw naukowych, parlamentarnych komisji zdrowia, instytucji rządowych i społecznych.

 

Ogólnopolska Konferencja, pt. „Pacjent z NTM – potrzeby a rzeczywistość”.

W dniu 22.06.2015. w VII Auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia UroConti, mająca na celu popularyzowanie problematyki nietrzymania moczu (NTM).

W konferencji udział wzięli liczni członkowie Stowarzyszenia „UroConti”, reprezentanci organizacji pacjenckich, przedstawiciele środowiska medycznego, międzynarodowych organizacji tj.: World Federation of Incontinent Patients (WFIP), International Continece Society (ICS) oraz zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kluczowe tematy poruszane podczas konferencji: międzynarodowe standardy postępowania w diagnostyce i leczeniu NTM, ocena sytuacji oraz perspektywy dla leczenia NTM w Polsce, środki absorpcyjne, ich indywidualny dobór i refundacja.

 

Wizyta w WCO w Poznaniu

Członkinie Stowarzyszenia „Magnolia” – byłe pacjentki WCO odwiedziły z drobnymi upominkami Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej.

 

XVI Powiatowe Dni Rodziny i Rodzicielstwa Zastępczego

20 września 2015 r. Żychlin.

Stoisko Stowarzyszenia „Magnolia” pod hasłem: „Wrzesień Miesiącem Świadomości Nowotworów Ginekologicznych” z materiałami informacyjno-edukacyjnymi.

 

„Zdrowie to podstawa” 27. 09. 2015 r.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Koninie podczas akcji „Zdrowie to podstawa” odbyły się bezpłatne badania i konsultacje, gry i zabawy.

Członkinie Stowarzyszenia „Magnolia” wzięły aktywny udział w tej akcji, promując systematyczne badania ginekologiczne , gdyż „Wrzesień Miesiącem Świadomości Nowotworów Ginekologicznych” .

 

Warsztaty pt. „Rola właściwego żywienia oraz aktywności fizycznej dla pacjenta onkologicznego. Znaczenie właściwego żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce przeciwnowotworowej” z czynnym udziałem pacjentów onkologicznych odbywały się dwa razy w tygodniu. Projekt został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Starostwo Powiatowe w Koninie.

Warsztaty trwały od maja do września, w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

 

Konferencja pt. „Medycyna personalizowana i diagnostyka molekularna jako filar nowoczesnej onkologii”. 13.10.2015 r. Goście honorowi konferencji – prof. Rory Shaw, dyrektor ds. medycznych w Healthcare UK i dr Wojciech Niedźwiedź, szef grupy badawczej na Wydziale Onkologii Instytutu Medycyny Molekularnej Uniwersytetu w Oxford, przedstawili dobre praktyki stosowane w Wielkiej Brytanii w zakresie dostępu do medycyny personalizowanej.

Polscy eksperci zastanawiali się, czy sprawdzone brytyjskie rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w polskim systemie opieki onkologicznej.

 

Wizyta członkiń stowarzyszenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia w WSZ w Koninie. 7 XII 2015 r. Z drobnymi upominkami życząc zdrowia i pogodnych świąt odwiedziłyśmy Oddział Ginekologiczny i Onkologiczny WSZ w Koninie.