Działalność

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno – Ginekologicznymi „Magnolia”

Stowarzyszenie „Magnolia” powstało z inicjatywy kobiet po chorobach onkologiczno-ginekologicznych przy dużej pomocy osób wspierających taką inicjatywę. W maju 2009 r. zostało zarejestrowane w KRS.
Wśród członkiń stowarzyszenia są kobiety:
– po leczeniu onkologicznym /radioterapii, chemioterapii/
– operacjach ginekologicznych,
– zdrowe.
Rozpiętość wiekowa od ok. 30 roku życia do 60 plus.

Najważniejsze cele statutowe podejmowane przez stowarzyszenie:
• Uczestnictwo w akcjach promujących wczesne wykrywanie nowotworów w ginekologii.
• Działania na rzecz kobiet w trakcie leczenia i po leczeniu onkologiczno-ginekologicznym.

Staramy się, podnieść świadomość kobiet na temat profilaktyki, zmobilizować do systematycznych badań ginekologicznych. Kobietom , które zmagają się z chorobą pokazać na własnym przykładzie, że warto walczyć, można wygrać, normalnie żyć i pracować.
Uważamy, że razem możemy być silne.

Tematy podejmowane podczas akcji informacyjno-edukacyjnych:
1. Akcje promujące badania cytologiczne i regularne badania ginekologiczne /od 2009. r/ pt. „dbaj o siebie wykonaj cytologię” oraz w 2015 r. „HPV pod kontrolą”.
2. Dieta pacjenta onkologicznego – dieta w okresie rekonwalescencji /od 2012/.
3. „Między nami kobietami – walczymy o kobiecość” problemy zdrowotne kobiet chorujących na mięśniaki macicy, metod leczenia mięśniaków macicy ze szczególnym zwróceniem uwagi na leczenie farmakologiczne./od 2013 r./.
4. Ogólnopolska kampania edukacyjna „Dla niej. Możemy więcej” na rzecz kobiet chorych na nowotwory ginekologiczne i ich bliskich. Szerzenie świadomości na temat raka jajnika, jego objawów, diagnostyki i metod leczenia; podświetlanie budynków użyteczności publicznej na kolor turkusowy symbolizujący raka jajnika /od 2013 r./