Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi

Wielkopolskie Centrum Onkologii rozpoczęło „Realizację regionalnego programu zdrowotnego – zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi”.

Program skupia się na profilaktyce grypy i chorób związanych z zakażeniami pneumokokami wśród osób z nowo rozpoznanymi nowotworami złośliwymi.

Projekt realizowany będzie do 28.09.2023 r. na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Pacjenci w wieku aktywności zawodowej (tj. 18+), z terenu województwa wielkopolskiego, z nowo rozpoznanymi nowotworami:

 płuca (C33-34),

sutka (C50),

 trzonu macicy (C54),

szyjki macicy (C53),

jelita grubego i odbytnicy (C 18-21),

pęcherza moczowego (C67) oraz przewlekłą białaczką limfocytową (C91)

mają możliwość profilaktycznego zaszczepienia przeciwko pneumokokom i grypie (dotyczy pacjentów, którzy nie rozpoczęli jeszcze leczenia radykalnego lub paliatywnego immunoterapią/chemioterapią).

 

Więcej informacji  na stronie internetowej Projektu (www.psgp.info.pl).

Poradniki na skróty