V Forum Pacjentów Onkologicznych

V Forum Pacjentów Onkologicznych, pt. „Diagnostyka, terapia, badania – czy polscy pacjenci znaleźli się w trójkącie bermudzkim onkologii?

5 kwietnia 2016 r. Hotel MDM, Plac Konstytucji 1, Warszawa

Bloki tematyczne:

  1. Polska onkologia-osiągnięcia ostatniego roku.

Prof. Jacek Fijuth i Szymon Chrostowski

  1. Jak rozwiązać problem dostępu polskich pacjentów do innowacyjnych terapii i procedur medycznych –panel dyskusyjny

Prof. Tadeusz Pieńkowski, prof. Dorota Karkowska, Michał Jachimowicz, Anna Rek (ECPC)

  1. Diagnostyka molekularna i genetyczna – ich rola w walce z rakiem /panel dyskusyjny/ prof. Paweł Krawczyk, prof. Lubomir Bodnar, prof. Renata Langfort, Anna Nowakowska, Krystyna Wechmann
  2. Badania kliniczne – edukacja, uregulowania prawne i organizacyjne /panel dyskusyjny/ Piotr Rutkowski, dr Teresa Brodniewicz, dr Rafał Świerzewski
  3. Ocena realizacji pakietu onkologicznego z punktu widzenia pacjenta dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr Filip Raciborski, Minister Piotr Warczyński, Adam Twardowski, Szymon Chrostowski

Moderator dyskusji, redaktor Iwona Schymalla.

 

Podczas V Forum Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych rozdano nagrody „Jaskółki Nadziei”. To I edycja nagród Jaskółki Nadziei

Rozdanie nagród poprowadziła redaktor naczelna Głosu Pacjenta Onkologicznego Aleksandra Rudnicka.

Tegorocznej laureaci:

* kategoria kampania edukacyjna:

– nagroda główna Radio ON

– wyróżnienia: Ogólnopolski Dzień Marzeń,

Spotkania ze Sztuką

  • kategoria pacjent niosący nadzieję:

– nagroda główna Dorota Kaniewska

– wyróżnienia: Elżbieta Betlińska

Anna Nowakowska

  • kategoria lider organizacji:

– nagroda główna Jolanta Czernicka-Siwecka

– wyróżnienia: Kamil Dolecki i Joanna Zapała

 

Profesor Jerzy Stuhr został uhonorowany nagrodą specjalną, Jaskółki Nadziei za osobiste zaangażowanie na rzecz środowiska pacjentów onkologicznych w Polsce. nadzieję na godne życie i powrót do zdrowia oraz bycie przykładem dla innych, że „rak nie musi boleć”.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Poradniki na skróty