Światowy  Dzień Walki z Rakiem

Drzwi Otwarte  w Wielkopolskim Centrum Onkologii  w Poznaniu- 03.II.2018.

W ramach wydarzenia  prowadzono pogadanki na tematy profilaktyki, wczesnego rozpoznawania, możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania, a także problemów związanych z terapią i życiem po leczeniu .

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele:

Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego ,Wielkopolskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ,Poznańskiego Klubu „Amazonki”, Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”, Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka, Polskiego Towarzystwa Stomijnego „Polilko”, Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią, Stowarzyszenia Osób Z Nowotworami Głowy I Szyi, Zielony Targ (degustacja produktów żywności ekologicznej i tradycyjnej), Nutricia Polska Sp. z o.o.).

 Przedstawiciele stowarzyszeń pacjenckich przedstawili cele i zadania realizowane przez poszczególne stowarzyszenia.

Gabinet Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland pt.: „Zapytaj studenta medycyny” udzielał porad zdrowotnych: dietetyka, lipidogram, nauka samobadania piersi i jąder na fantomach .

Poradniki na skróty