Spotkanie w gimnazjum w Starym Mieście

W dniu 12.11.2010 dzięki współdziałaniu Stowarzyszenia „Magnolia” i Gminy Stare Miasto odbyło sie spotkanie dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście. Słuchaczkami wykładu na w/w temat były mieszkanki Gminy Stare Miasto zrzszone w Kołach Gospodyń Wiejskich. Lekarz ginekolog Pan Janusz Karaszewski rozmawiał z Paniami o tym, dlaczego tak istotne są badania cytologiczne i systematyczne badania ginekologiczne na różnych etapach życia kobiety. Krótką informację o stowarzyszeniu przekazał Alina Pulcer. Każda z Pań otrzymała broszury WOK w Poznaniu.

Poradniki na skróty