„Rola właściwego żywienia w chorobie nowotworowej” 02.12.2014 r.

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii edukacyjnej „Pacjenci Pacjentom” prowadzonej przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych promującej właściwe odżywianie podczas choroby nowotworowej oraz podniesienie wiedzy wśród pacjentów i ich bliskich.

Poradniki na skróty