PROGRAM „RAK JELITA POLSKA”

Cel programu:
– podnoszenie świadomości społecznej na temat raka jelita- promowanie badań profilaktycznych.
Projekt jest częścią ogólnokrajowej kampanii informacyjnej na rzecz budowania świadomości nowotworów jelita grubego.
Podjęto wielokierunkowe działania,:
– w tym szkolenia lekarzy rodzinnych, – prezentacje i porady przygotowane przez lekarzy specjalistów – informacje w zakładach pracy,- akcje informacyjno-edukacyjne w trakcie lokalnych wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym,- informacje w mediach na temat raka jelita grubego.
Młodzi piłkarze oraz trener pierwszego składu klubu Polonia Warszawa Krzysztof Chrobak włączyli się aktywnie w kampanię „Rak Jelita Polska”.
Chcąc podnieść świadomości społeczeństwa na temat choroby raka jelita grubego oraz uzmysłowić jak wielkie znaczenie ma wczesne wykrycie choroby w skutecznym jej leczenia nagrano film.

Film jest do obejrzenia pod adresem: www.rakjelita.pl/polonia-warszawa.html

Poradniki na skróty