Polskie Forum Pacjentów „Jestem Pacjentem” 15.10.2012 r. Warszawa

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita J-elita, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koalicja Hepatologiczna, oraz Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet i Fundacja Watch Health Care byli partnerami Polskiego Forum Pacjentów.
Uczestnikami byli przedstawiciele wielu organizacji pacjenckich. Dyskutowali o sprawach pacjentów liderzy organizacji pozarządowych reprezentujące ponad 200 000 pacjentów. Potrzeby polskich pacjentów, troska i prawo do godnego traktowania, informacji i równości w dostępie do leczenia, to niektóre z poruszanych tematów w trakcie spotkania. Forum zaszczycili znakomici goście, między innymi: prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Wiesław Jędrzejczak, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Hematologii.

Poradniki na skróty