„One voice, One direction „- pacjent podmiotem w dyskusji o leczeniu 21. XII. 2022

„One voice, One direction”- pacjent podmiotem w dyskusji o leczeniu.

21.12.2022.

 Projekt „One voice, one direction” to kolejny etap współpracy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (NIO-PIB), National Comprehensive Cancer Network (NCCN) i Alliance for Innovation (AFI). Jego celem jest adaptacja zaleceń NCCN w diagnostyce i leczeniu onkologicznego w Polsce.

Odbyły się pierwsze warsztaty onkologów i pacjentów w ramach projektu „One voice, one direction”, podczas których eksperci dyskutowali o tym, jak organizacje pacjentów mogą wspierać proces tworzenia wytycznych klinicznych.

Warsztaty są częścią zainaugurowanego z końcem sierpnia projektu współpracy polsko-amerykańskiej, która będzie skutkowała opracowaniem modelu pozwalającego stworzyć, wdrożyć i uaktualniać zaadaptowane na warunki polskie wytyczne NCCN. Do udziału w nim zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pacjentów z różnych obszarów onkologii i hematoonkologii.

Kluczową rolę w projekcie „One voice, one direction” odgrywają rzecznicy pacjentów, którzy często sami są lub byli pacjentami onkologicznymi lub opiekowali się bliskimi chorymi na nowotwory. Organizacje pacjentów mają dużo większą, w porównaniu do klinicystów, wiedzę o tym, jak w praktyce wygląda ścieżka pacjenta, z jakimi trudnościami mierzą się chorzy na nowotwory i ich bliscy. Zadaniem warsztatów jest przełożenie tych doświadczeń na tworzenie standardów leczenia i koordynowanej opieki nad pacjentem.

Eksperci biorący udział w projekcie: prof. Piotr Rutkowski, prof. Maciej Krzakowski oraz prof. Ewa Lech-Marańda są zgodni co do faktu, że celem polskiej opieki onkologicznej jest stawianie pacjenta w centrum, a także wspieranie partnerstwa między pacjentem a lekarzem. Tylko dzięki wsparciu i promowaniu tego partnerstwa możliwe jest opracowanie ścieżki postępowania, która kompleksowo odniesie się do problemów, z którymi na co dzień spotykają się lekarze, ale też odpowie na wyzwania stojące się pacjentem onkologicznym.

W trakcie warsztatów podkreślano, że dostrzeżenie roli pacjenta w procesie leczenia to lepsza edukacja chorego, która skutkuje podejmowaniem przez niego świadomych decyzji. To też przyspieszenie i polepszenie jakości opieki, bardziej efektywna komunikacja, poprawa jakości życia i przyspieszenie zdrowienia, a także uczestnictwo w kreowaniu systemu opieki zdrowotnej.

Dzięki porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia proces adaptacji wytycznych na warunki polskie w kolejnym roku ma wejść na szybszą ścieżkę. Polscy klinicyści będą dysponowali najbardziej aktualnymi i dostosowanymi do warunków w naszym kraju zaleceniami diagnostyczno-terapeutycznymi, tworzonymi z myślą o pacjencie i we współpracy z dedykowanymi określonym nowotworom rzecznikami pacjentów.

Projekt ma charakter otwarty. Oznacza to, że będzie działał na zasadzie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz dyskusji, co można poprawić w obszarze współdecydowania o najlepszych rozwiązaniach dla polskich chorych.

Misją Fundacji Alliance for Innovation jest rozwój współpracy polsko-amerykańskiej opartej na 3 filarach: nauce, kulturze i biznesie. Fundacja realizuje swoją misję współpracując z polskimi i amerykańskimi instytucjami rządowymi  i organizacjami pozarządowymi w obszarach: innowacji w ochronie zdrowia, poprawy jakości opieki, realizując dwustronne projekty edukacyjno-naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii i hematologii.

 

Źródło wiadomości: Cowzdrowiu – Projekt One voice, One direction” – pacjent podmiotem w dyskusji o leczeniu

Poradniki na skróty