Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii 20.03.2014.

Spotkanie Liderów Organizacji Pacjenckich w ramach Projektu Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii.W spotkaniu uczestniczyli Minister Piotr Warczyński oraz eksperci ochrony zdrowia. Całość spotkania prowadził Szymon Chrostowski – Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie.
Cel spotkania – konsultacje dotyczące Pacjenckiej Strategii Onkologii.
Podczas spotkania przedstawiono i przedyskutowano tematy:
1. Obywatelskie Porozumienie na Rzecz Onkologii
Szymon Chrostowski – Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie,
Igor Grzesiak – Członek Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
2. Pacjencka Strategia Onkologii. Karta pacjenta onkologicznego – dyskusja. Podsumowanie Jerzy Gryglewicz – ekspert ochrony zdrowia, Uczelnia Łazarskiego.
3. Ankieta pacjenta onkologicznego – dyskusja.
Podsumowanie Filip Raciborski – socjolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Poradniki na skróty