Medycyna Praktyczna

Wydawnictwo, które między innymi prowadzi specjalistyczny portal dla pacjentów www.mp.pl/pacjent

To kompendium wiedzy medycznej opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (EBM) opracowane przez doświadczonych lekarzy specjalistów.

Zawarte informacje dla pacjentów są oparte na dowodach naukowych i przygotowywane przez lekarzy specjalistów.

Poniżej linki do  serwisów:

1)    informacja o Partnerze wraz z linkami do strony: https://www.mp.pl/pacjent/onkologia/ oraz wybranych artykułów tematycznych.

2)    informacja o możliwości wyszukania lekarzy w poszczególnych miastach wraz z linkami do serwisu: https://www.mp.pl/lekarz/

3)    informacja o możliwości wyszukania poradni specjalistycznych wraz z linkiem: https://placowki.mp.pl/

4)    informacja o specjalistycznej infolinii dla pacjentów wraz z linkiem: https://www.mp.pl/pacjent/doradcamedyczny

Poradniki na skróty