Koordynator Pacjenta Onkologicznego

 20 kwietnia 2023 roku weszła w życie ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej. Krajowa Sieć Onkologiczna to nowy model zarządzania opieką onkologiczną w Polsce. Każdy szpital wchodzący  do sieci onkologicznej będzie musiał mieć koordynatora. W całym kraju jak informował pod koniec kwietnia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz ma ich być 700.

 Ustawa o KSO zapewnia pacjentowi onkologicznemu niezależnie od miejsca zamieszkania opiekę opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych. KOORDYNATOR  poprowadzi pacjenta  przez system. Po otrzymaniu karty DILO chory będzie kontaktować się  z koordynatorem opieki onkologicznej.

Zadania koordynatora:

– ustalić terminy niezbędnych badań i wizyt,

– przygotować pacjenta do konsylium lekarskiego,

– dostarczyć materiały edukacyjne i informacyjne,

– wyjaśnić pacjentowi wątpliwości, zawiłości zagadnień związanych z leczeniem.

 

Więcej: https://www.zwrotnikraka.pl/koordynator-pacjenta-onkologicznego

             https://m.youtube.com/watch?v=gm64kvClyOY&feature=share

Poradniki na skróty