IV Kongres Kobiet 14-15.09.2012 r. PKiN w Warszawie

Aktywność, Przedsiębiorczość, Niezależność – tegoroczne hasło kongresu. Działalność lokalna, samorządowa, aktywność społeczna, polityczna, biznesowa, polityczna. Jesteśmy najbardziej przedsiębiorczymi kobietami w Europie.
3R (równość, różnorodność, rozwój). Przedstawicielki biznesu, samorządu, organizacji pracodawców, administracji, nauki, dyskutowały o przełamywaniu stereotypów, wykorzystaniu potencjału kobiet, nowych formach opieki nad najmłodszym pokoleniem i osobami starszymi.
Goście IV Kongresu Kobiet: pierwsza dama Anna Komorowska, premier Donald Tusk.
Nagrodę specjalną tegorocznego Kongresu Kobiet otrzymała Barbara Labuda, była działaczka opozycji, była posłanka, założycielka pierwszej w polskim Sejmie Parlamentarnej Grupy Kobiet.
Kongres Kobiet nagrodził mężczyznę. Nagrodę Diversity, czyli Różnorodność dostał prezes Giełdy Papierów Wartościowych Ludwik Sobolewski.

Poradniki na skróty