II Międzynarodowa Konferencja „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”

15 listopada 2012 r. odbyła się w PWSZ w Koninie konferencja „Osoby niepełnosprawne w społeczności lokalnej” zorganizowana pod honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ministra Jarosława Dudy. Pan minister przedstawił wprowadzone regulacje prawne i plany rządu dotyczące dalszych działań w tej tematyce.
Starosta Koniński Małgorzata Waszak przypomniała, że powiat koniński ma bogate doświadczenie w kwestii rozwiązań dotyczących niepełnosprawnych.
Całość obrad uświetniły obecne delegacje z partnerskich powiatów z Niemiec (Iim), Estonii (region Laane Viru) oraz organizacji pozarządowej z Francji (Fontainebleau).

Poradniki na skróty