Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet – Jubileusz 3 lat działalności 15.10.2012 r. Warszawa

Fundacja MSD została powołana w październiku 2009 r. z inicjatywy MSD Polska Sp. z o.o. Programy Realizowane i Wspierane przez Fundację:
„Wybierz Życie – Pierwszy Krok” – profilaktyka r. s. m. i zakażeń HPV wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
„Nie płać za błędy. Zapobiegaj” – profilaktyka r. s. m. wśród kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym
„Jestem przy Tobie” – program wsparcia dla kobiet z rakiem narządów płciowych i ich rodzin
„Współdziałajmy” – program edukacyjny dla jednostek samorządów lokalnych
„Forum Promocji Zdrowia Kobiet” – dialog na temat profilaktyki chorób kobiecych
„Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy”

Poradniki na skróty