„Biała sobota”

W dniu 02.10.2010 na terenie konińskiego Centrum Handlowego „Galerie nad Jeziorem” propagowano informację na temat profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. „Białą Sobotę” zainicjował Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Poznaniu, który zaprosił do współpracy Stowarzyszenie „Magnolia”, NFZ w Koninie i Konińskie „Amazonki”. Wśród Pań przebywających na terenie „Galerii nad Jeziorem” przeprowadzono konkursy wiedzy podstawowych informacji dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy. Uczestniczki otrzymały upominki ufundowane przez WOK w Poznaniu.
Mamy nadzieję, że mieszkanki Konina i okolic częściej będą uczestniczyć w badaniach profilaktycznych: badaniach cytologicznych i mammograficznych.

Poradniki na skróty