Alternatywne terapie w onkologii: mit czy prawda naukowa?

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem uruchomiła 22 lutego 2017 r. edukacyjny serwis internetowy, poświęcony alternatywnym i niekonwencjonalnym metodom stosowanym przez chorych na nowotwory.

Serwis zawiera aktualne i rzetelne informacje na ten temat, oparte na wynikach badań publikowanych w uznanych czasopismach naukowych. Źródłem serwisu jest portal Complementary and Alternative Medicine (CAM) Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute), amerykańskiej agencji federalnej, która Polskiej Lidze Walki z Rakiem udzieliła licencji na jego tłumaczenie i publikację.

– Powszechność zjawiska i jego znaczenie dla zdrowia i życia osób dotkniętych chorobą nowotworową skłoniły Polską Ligę Walki z Rakiem do pochylenia się z powagą nad tym problemem, dotychczas nieobecnym w polskim dyskursie naukowym – tłumaczy Magda Zmysłowska, rzecznika prasowa Ligi. – Celem tej inicjatywy jest dostarczenie zainteresowanym osobom obiektywnej wiedzy o metodach, które niekiedy mogą przynieść korzyści zdrowotne, być obojętne lub też szkodliwe dla zdrowia. Niektóre z nich mogą być pomocne w zapobieganiu chorobom nowotworowym oraz utrzymaniu czy poprawie zdrowia, wpływać na łagodzenie objawów choroby czy skutków ubocznych leczenia lub poprawiać samopoczucie, ale nie są skutecznymi metodami leczenia nowotworów.

http://www.ligawalkizrakiem.pl/rak-niekonwencjonalnie

Poradniki na skróty