„Akademia Dobrych Praktyk”

W dniach 17-18. 06. 2011. uczestniczyłyśmy w warsztatach „Akademii Dobrych Praktyk”. Poruszane tematy:

1. Komunikacja interpersonalna (face to face i w grupie). Rozmowy na trudne tematy i rozwiązywanie konfliktów. Wykład poprowadziła psycholog dr Małgorzata Adamczyk.

2. Partnerstwo – „dobre relacje” pacjent – lekarz – wykład poprowadził dr Dariusz Godlewski.

3. Analiza – efektywność klinicznego wpływu na system ochrony zdrowia. Temat omówił Marcin Pająk – analityk Fundacji Watch Health Care.

4. Raport na temat zasobów systemu opieki onkologicznej i czynników warunkujących sukces temat omówił Prezes Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych Jacek Gugulski.

Poradniki na skróty