Cele

Nasze zasadnicze cele statutowe to:
1. Działanie na rzecz kobiet w trakcie leczenia i po leczeniu onkologiczno-ginkologicznym.

2. Uczestnictwo w akcjach promujących wczesne wykrywanie nowotworów w ginekologii kobiet.

3. Organizowanie grup terapeutycznych stosownie do potrzeb.

4. Prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet.