Wielkopolski Dzień Wolontariatu

„WOLONTARIAT: dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.”

Europejski Rok Wolontariatu 2011 dobiega końca. W dniu 29.11.2011 r. w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Wielkopolski Dzień Wolontariatu”. Na zaproszenie Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP przedstawicielki Stowarzyszenia „Magnolia” uczestniczyły we wspomnianej konferencji.

Poradniki na skróty