VII Forum Liderów Organizacji Pacjentów

VII Forum Liderów Organizacji Pacjentów odbyło się 11 luty 2013 r. w Warszawie z okazji Światowego Dnia Chorego. W debacie pt. „Na co może liczyć polski pacjent” poświęconej problemom pacjentów onkologicznych udział wzięli: Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia, Agnieszka Pachciarz – Prezes NFZ, Marcin Pakulski – Zastępca Prezesa NFZ, prof. Maciej Krzakowski krajowy konsultant do spraw onkologii klinicznej. Prowadzącym debatę był red. Kamil Durczok. Uczestnicy: organizacje pacjentów, eksperci, media.

Poradniki na skróty