Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia” w 2020 roku.

 1. Styczeń Miesiącem Zdrowia Szyjki Macicy

Badanie cytologiczne jest najskuteczniejsza metoda profilaktyki  i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Pozwala stwierdzić, czy w komórkach nabłonka szyjki macicy są komórki nowotworowe, natomiast test HPV sprawdzi, czy jest w nich wirus HPV. Film o badaniu cytologicznym, adres linku (styczeń 2020)na stronie: www.stowarzyszenie-magnolia.org

 

 1. „Medycyna Laboratoryjna. Dzielimy się wiedzą” 21.01.2020. Warszawa

Udział w warsztatach „Medycyna Laboratoryjna. Dzielimy się wiedzą” zorganizowanych przy współudziale Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.  

 1. 01.2020. Konin NFZ „Środa z profilaktyką”

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy „Środa z profilaktyką”

Dyżur profilaktyczny dotyczący raka szyjki macicy w placówce NFZ w Koninie.

 1. 02.2020. XX Światowe Dni Walki z Rakiem

Światowy Dzień Walki z Rakiem  w Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (Ogród Zimowy). W godzinach od 10 do 14. odbyły się pogadanki na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznania, możliwości skutecznego leczenia wcześnie wykrytych nowotworów. Ważnym tematem były też problemy związanych z terapią i życiem po leczeniu.

 1. 03 2020. WSZ w Koninie

Tradycyjnie w marcu z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn odwiedzamy z drobnymi upominkami pacjentki i pacjentów Oddziału Onkologicznego WSZ w Koninie.

 1. Akademia Dobrych Praktyk 04-09. 07. 2020. Sieraków.

Tradycyjnie w Sierakowie odbyła się Letnia Akademia Dobrych Praktyk.  Warsztaty dla liderów organizacji pacjentów współpracujących z Polska Koalicją Pacjentów Onkologicznych. W trakcie  A.D.P.  trwają  wymiany poglądów i doświadczeń liderów organizacji. Jest to też miejsce twórczej pracy i poszerzanie swojej wiedzy w różnych dziedzinach. W tym roku poza zajęciami edukacyjnymi odbywały się zajęcia poprawiające aktywność fizyczną.  Odbył się trekking na 10 km przez leśny szlak nad jeziorem Lutomskim. Wykład dotyczącego „Leczenia nowotworów w czasie pandemii SARS-CoV-2″, przeprowadziła dr n. med. Elżbieta Bręborowicz z Kliniki Onkologii UM w Poznaniu. warsztaty odbyły się w pełnym rygorze sanitarnym.

 1. „W kobiecym interesie” II edycja kampanii pt. „Rozbieram się w kobiecym interesie”.

Inicjatorem i organizatorem kampanii „W kobiecym interesie” jest Gedeon  Richter Polska Sp. z o.o. Po lekturze raportu NIK z 2016 roku pt. „Dostępność świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków publicznych na terenach wiejskich” podjęła decyzję o konieczności zaangażowania się w edukację kobiet i zachęcenie do profilaktyki ginekologiczno-onkologicznej.

II edycja kampanii ma uświadomić Polkom konieczność badań profilaktycznych oraz zachęcić je do regularnych wizyt u ginekologa. Cel tegorocznej edycji to edukacja kobiet do 25 r. życia i tych po 35 roku życia nt. sposobów pokonania społecznych i psychologicznych barier do odbywania regularnych kontroli zdrowotnych.

II edycja kampanii edukacyjno-społecznej ma tytuł: „Rozbieram się w kobiecym interesie” ,gdyż wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut ARC Rynek i Opinia w 2019 roku, pokazały, że Polki nie chodzą regularnie do ginekologa ze względu na ograniczenia psychologiczne, przede wszystkim dyskomfort w trakcie wizyty i wstyd. Pomimo, że 72 % kobiet przyznaje, że ma świadomość iż regularne wizyty u ginekologa i badania pomagają wcześnie wykryć grożne choroby, to ze względu na różne ograniczenia (m.in. psychologiczne)tylko 1/3 Polek chodzi regularnie do ginekologa.

W 10 miejscowościach położonych w województwach: śląskim, małopolskim i świętokrzyskim odbędą się bezpłatne konsultacje lekarskie i badania ginekologiczne (USG, cytologia + test HPV).

Po raz drugi  Stowarzyszenie „Magnolia” objęło patronatem kampanię  „W kobiecym interesie”.

 1. Wrzesień Miesiącem Nowotworów Ginekologicznych.

Już po raz ósmy, bo od 2013 roku we wrześniu obchodzimy w Polsce miesiąc Świadomości Nowotworów Ginekologicznych. We wrześniu szczególnie mocno podkreślamy znaczenie wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych oraz konieczność regularnych badań ginekologicznych, szczególnie cytologii i USG ginekologicznego. Z powodu koronawirusa działania promujące profilaktykę ginekologiczną tylko drogą online.

 1. „Problemy kobiet w trakcie terapii onkologicznych –jak sobie z nimi poradzić?”.  

     /22października 2020 r. o godz. 18:00. / Warsztat naukowy  online zorganizowane    przez  Instytut Genetyki i Immunologii GENIM

                   Metody  leczenia chorób nowotworowych –różnice w działaniu i toksyczności                                  

                   – dr hab. n. med. Ewa Kalinka

 

               Jak  sobie  radzić ze skutkami ubocznymi terapii onkologicznych?

                   – dr hab. n. med. Joanna Czuwara

 

                Trudne sytuacje psychologiczne w chorobie nowotworowej- oczami pacjenta i członków

                zespołu terapeutycznego

– dr n. med. Magdalena Horodeńska

 

Depresja w chorobie nowotworowej – jak pomóc pacjentowi i jego rodzinie?

– prof. dr hab. n. med. Jolanta Masiak

 1. „Prozdrowotne zachowania wspomagające leczenie choroby nowotworowej” –24.XI.2020. webinar przygotowany przez Instytut Genetyki i Immunologii GENIM Sp. z o.o.

Moderatorzy:

„Dostępność do diagnostyki i leczenia onkologicznego ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca w czasie epidemii COVID-19” prof. dr hab. N. med. P. Krawczyk

„Prawidłowe odżywianie się w trakcie terapii onkologicznych” – dr n. med. M. Jankowska

„Czy można bezpiecznie stosować alternatywne metody  leczenia w onkologii” – dr n. med. T. Jankowski

 „Rehabilitacja oddechowa u chorych na nowotwory klatki piersiowej”- mgr J. Łupina

 

 1. XI. 2020. Forum Psychoonkologii .

Forum Psychoonkologii dla pacjentów, ich bliskich, profesjonalistów i pracodawców odbyło się w formie online.

Tematy poruszane na Forum: psychologia, psychoonkologia, dieta, rehabilitacja.                                            

 1.  Szkolenie  w trybie online w dniu 8.12.2020.

 Szkolenie dotyczące rozliczeń organizacji pozarządowych z Urzędem Skarbowym przeprowadziła Pani Dorota Wrzesińska Kierownik Trzeciego Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających Urzędu Skarbowego w Koninie. 

 1.  Akademia Dobrych Praktyk.  9 grudnia 2020.

Z powodu pandemii miało miejsce  wirtualne spotkanie transmitowane na żywo. 

Odbyło się 8 paneli tematycznych  poświęconym różnym obszarom onkologii.

Akademię otworzyli:

Aleksandra Rudnicka, rzecznik PKPO

– Krystyna Wechmann, prezes PKPO – działania Koalicji w 2020 r.

– Maciej Miłkowski, wiceminister MZ

Panele:

I.NOWOTWORY A KORONAWIRUS

 prof. Krzysztof Tomasiewicz kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie

 

 1. ONKOLOGIA I RAK PŁUCA JAKO PRIORYTET

– prof. Maciej Krzakowski, krajowy konsultant w dziedzinie Onkologii

– przedstawiciel Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca – Gdańsk

– przedstawiciel Stowarzyszenia Thorax

 

III.  RAK PIERSI

– prof. Maria Małgorzata Litwiniuk, konsultant wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej,   ordynator Oddziału Chemioterapii w WCO

 – Krystyna Wechmann, Federacja Stowarzyszeń “Amazonki”

 

 1. GUZY NEUROENDOKRYNNE, RAK WĄTROBOWOKOMÓRKOWY

– dr Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, onkolog kliniczny z Kliniki Onkologii i Radioterapii NIO-PIB w Warszawie

– przedstawiciel Stowarzyszenia RAKOWIAK

 

 1. NOWOTWORY SKÓRY, SARCOMA

-prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków, przewodniczący zespołu ds. opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej

-Piotr Fonrobert, Stowarzyszenie GIST, wiceprezes PKPO

– Kamil Dolecki, Stowarzyszenie Sarcoma

 

VI.

RAK JELITA GRUBEGO

– prof. Marek Wojtukiewicz, kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

– Andrzej Piwowarski, Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko

– Dorota Minta, Fundacja STOMAlife

 

VII. NOWOTWORY WIEKU DZIECIĘCEGO

– prof. Jan Styczyński, konsultant krajowy w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej

– Jolanta Czernicka, Fundacja Iskierka

– Elżbieta Budny, Fundacja Krwinka

 

VIII. HEMATOONKOLOGIA

– prof. Ewa Lech-Marańda, krajowy konsultant w dziedzinie Hematologii

– przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową (SPBS)

– Katarzyna Lisowska, Stowarzyszenie Hematoonkologiczni

– Łukasz Rokicki, Fundacja CARITA

– Ewa Magnucka-Bowkiewicz, Fundacja DKMS

 

W przerwach między panelami zaprezentowano film Stowarzyszenia „Magnolia” na temat badania cytologicznego pt.”CYTOLOGIA”.

 1. Mikołajkowe upominki.

Mikołajkowe upominki dla pacjentek i pacjentów onkologicznych zostały  przygotowane dzięki wsparciu firmy Rossmann.

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia” miało zaszczyt znaleźć się wśród 157 organizacji w Polsce, które otrzymały wsparcie uczestnicząc w IV edycji programu firmy Rossmann „Pomagamy jak umiemy”.

Na początku roku 2020 pracownicy Rossmanna wskazali organizacje w swoich regionach, którym ich zdaniem warto pomóc. Klienci, pokazując podczas zakupów aplikację Rossmann PL zbierali na swoich kontach punkty.  Mogli wybrać jedną z instytucji np. ze swojego regionu, albo z innej części Polski, której  przekazali zgromadzane punkty. Rossmann zamieni ł te punkty na produkty.

Z otrzymanych produktów przygotowałyśmy mikołajkowe upominki.

 

Stosując reżim  sanitarny upominki mikołajkowe zostały przekazane:

07.12.2020. do WSZ w Koninie

Oddział Onkologiczny i Oddział Ginekologiczny

10.12.2020. do Wielkopolskiego Centrum Onkologii  w Poznaniu

Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej

10.12.2020. do Katedry i Kliniki Onkologii UM w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 82

Oddział Ginekologii Onkologicznej

 

W imieniu własnym oraz pacjentek i pacjentów serdecznie DZIĘKUJEMY firmie Rossmann  za udzielone wsparcie.

 

Rak jajnika – wyzwanie dla medycy

XI wieku. Gdyby rak jajnika

To II edycja kampanii „W kobiecym interesie”. Inicjatorem i organizatorem

 

Upominki dla pacjentek i pacjentów Oddział Onkologiczny  WSZ w Koninie

 

Poradniki na skróty