Obchody Światowego Dnia Chorego

Z okazji Światowego Dnia Chorego 10 i 11 lutego w Warszawie odbyło się XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów. W dwudniowej konferencji udział wzięło ponad 150 liderów organizacji pacjentów z całej Polski oraz przedstawiciele administracji, urzędnicy, eksperci związani z systemem ochrony zdrowia.

Pierwszy dzień  konferencji rozpoczęła debata na temat szans i zagrożeń, jakie stanowią dla pacjentów planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Wprowadzenie do panelu wygłosiła prof. Dorota Karkowska, która przedstawiła proponowane przez rząd priorytety zmian, oraz dr Piotr Warczyński, który omówił założenia do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia. W dyskusji udział wzięli dr Piotr Warczyński, były podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, dr Andrzej Sawoni, piastujący stanowisko prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, prof. Dorota Karkowska, reprezentująca Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Jerzy Gryglewicz, ekspert ochrony zdrowia Uczelni Łazarskiego, oraz Jakub Szulc ekspert EY. Podczas panelu omówione zostały m.in. priorytety zmian w systemie ochrony zdrowia

Drugim tematem była opieka koordynowana, jej znaczenie  oraz co to oznacza dla chorego.  W panelu udział wzięli dr Adam Kozierkiewicz, doradca NFZ, oraz Anna Kozieł, reprezentująca Bank Światowy.

W drugim dniu konferencji zaplanowano cztery wystąpienia. O uwarunkowaniach prawnych przy stosowaniu leków biologicznych mówiła mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, a kwestie podawania leków i skuteczne korzystania przez pacjentów ze swoich praw podczas leczenia omówił dr Leszek Borkowski. Dr Jarosław Woroń mówił na temat zdarzeń i działań niepożądanych w leczeniu, a        Patrycja Rzucidło-Zając podała przykłady kampanii społecznych, zrealizowanych przez organizacje pozarządowe oraz przedstawiając projekt Sieć dla Zdrowia.

Forum zakończyły specjalne sesje warsztatowe, podczas których uczestnicy zdobywali praktyczną wiedzę, przydatną w funkcjonowaniu

organizacji. Dotyczyły one skutecznej komunikacji z mediami i współpracy z dziennikarzami, funkcjonowania mediów społecznościowych i nowych form komunikacji w internecie oraz współpracy organizacji z samorządem lokalnym w ramach realizacji zadań NPZ.

Więcej na www.prawapacjenta.eu

Poradniki na skróty