Nagrody imienia św. Kamila 2012

W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich 10 lutego w Warszawie zostały rozdane Nagrody Świętego Kamila. Na uroczystości obecny był minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, ks. Abp Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. Abp Józef Kowalczyk – Prymas Polski, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Barbara Krystyna Kozłowska – Rzecznik Praw Pacjenta, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.
Nagroda Imienia Św. Kamila, patrona chorych i pracowników służby zdrowia, została ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojców Kamilianów oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Nagroda przyznawana jest z okazji Światowego Dnia Chorego, co roku w innej dziedzinie medycyny. Główną ideą Nagrody jest okazanie wdzięczności tym, którzy z wielką troską i bezinteresownością budują kulturę miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin, stając się głosem tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrzegania swoich praw. Nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę, czy rodzaj choroby – wyjaśnia Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Archidiecezji Łódzkiej, członek Kapituły Nagrody Imienia Św. Kamila.
W 2012 roku Nagrody Imienia Św. Kamila zostały przyznane za szczególną opiekę i troskę nad osobami starszymi.
Podczas uroczystej Gali w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie, wręczone zostały Nagrody Św. Kamila w następujących kategoriach:

1. Instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami:

Nagroda Główna – Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera za wieloletnią, wszechstronną i niestrudzoną działalność społeczną dla dobra chorych na Alzheimera, ich bliskich oraz znaczący wkład w rozwój ruchu alzheimerowskiego w Polsce.

Wyróżnienie – Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku za pomoc w odkrywaniu przez seniorów piękna jesieni życia i nowych pasji po zakończeniu kariery zawodowej oraz skuteczną aktywizację osób starszych.

Wyróżnienie – Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” za godną naśladowania postawę wolontariuszy, przywracanie wiary w ludzką empatię i codzienne „uchylanie nieba” polskim seniorom.

2. Pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych i cierpiących:

Nagroda Główna – prof. dr hab. med. Grzegorz Opala (Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) za całokształt dorobku naukowego, codzienną służbę chorym oraz wybitne zaangażowanie w tworzenie najwyższych standardów opieki nad osobami starszymi.

Wyróżnienie – Marianna Danielewska (pielęgniarka z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Fidos” w Białymstoku) za urzeczywistnianie szczytnych idei pielęgniarstwa poprzez codzienną pracę dla dobra osób starszych oraz wzorową postawę pielęgniarki.

Wyróżnienie – Irena Krucz (Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karczewie) za szczególną wrażliwość na problemy i potrzeby osób starszych oraz gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy wszystkim potrzebującym opieki.

3. Środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdrowotną

Nagroda Główna – Beata Jaworowska oraz Ewa Zientarska (Gazeta Wyborcza) w uznaniu roli projektu „Lata lecą”, podjętej próbie przełamania izolacji seniorów oraz ukazaniu potrzeb i problemów osób starszych.

Wyróżnienie – Artur Wolski (PR 1) za niezliczoną ilość rzetelnych audycji o zdrowiu Polaków oraz osobiste wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie na antenie Polskiego Radia edukacji zdrowotnej.

Wyróżnienie – Marek Nowicki (TVN) za profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego, redakcję telewizyjnych programów o zdrowiu oraz osobisty wkład w kształtowaniu prozdrowotnych zachowań Polaków.

4. Nagroda Specjalna

prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik (Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) w dowód uznania za całokształt pracy naukowej, nieskazitelną postawę lekarza humanisty oraz skuteczne odkrywanie duszy w medycynie,

prof. dr hab. med. Anna Tylki – Szymańska (Oddział Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”) za całokształt dorobku naukowego, doniosły wkład w propagowanie wiedzy o chorobach rzadkich oraz niespotykaną wrażliwość i miłość do małego pacjenta,

Krystyna Wechmann (Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” w Poznaniu) w dowód uznania za osobiste niestrudzone przywracanie uśmiechu na twarzach kobiet chorujących na raka piersi oraz wiary i radości życia tym wszystkim, którym pomógł ruch Amazonek w Polsce.

Maja Komorowska (aktorka teatralna i filmowa) w dowód wdzięczności za ukazanie własnym przykładem, że bezinteresowna pomoc najsłabszym to najpiękniejsza ze sztuk pięknych.
Galę uświetnił charytatywny występ Waldemara Malickiego i Filharmonii Dowcipu.

Poradniki na skróty