MAJ MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO

#WczesneWykrycieToŻycie

Ogólnopolska Kampania Profilaktyki Nowotworów

W majowej odsłonie Ogólnopolskiej Kampanii #WczesneWykrycieToŻycie zapomniany nowotwór – rak pęcherza moczowego. 44 organizacje chorych na nowotwory skupione w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz znane publicznie osoby, ambasadorowie kampanii przypominają w tym miesiącu o profilaktyce raka pęcherza moczowego.

 Rak pęcherza moczowegomówi Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia UroConti – to zapomniany nowotwór, jakby nie istniał. Niewiele się o nim mówi, niewielka jest na jego temat wiedza wśród ogółu. Może dlatego, że dotyczy przede wszystkim osób w wieku podeszłym, które w małym stopniu uczestniczą w życiu społecznym, także z powodu tej choroby.

Ambasadorka #KampaniiWczesneWykrycieToŻycie piosenkarka gospel Ewa Uryga dodajeRak pęcherza moczowego  jest w naszej świadomości wstydliwym nowotworem, kojarzy się bowiem z intymną, fizjologiczną sferą życia człowieka. Dlatego media nie chętnie poruszają ten temat, a przecież co roku stwierdza się około 7000 nowych zachorowań na ten nowotwór, więc trzeba  mówić o jego profilaktyce.

Maj – miesiąc świadomości raka pęcherza moczowego – jest okazją do tego, aby przełamać tabu związane z tym nowotworem. Wskazać czynniki ryzyka zwiększające zachorowalności na  raka pęcherza moczowego takie jak: palenie tytoniu i kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi w miejscu pracy.Trzeba teżprzypomnieć, że objawem, który jest bezwzględnym wskazaniem do przeprowadzenie pogłębionej  diagnostyki w kierunku raka pęcherza moczowego jest  krwiomocz, czasami niewidoczny i wykrywany dopiero na podstawie badania moczu. Nie zapominajmy też o profilaktycznym wykonaniu raz w roku USG jamy brzusznej, które umożliwia w wielu przypadkach  wczesnewykrycie nie tylko rak pęcherza moczowego, ale i nowotworów innych narządów obszaru jamy brzusznej.

Poświęćmy szczególną uwagę osobom, u których wykonano usunięcie pęcherza moczowego i wyłoniono urostomię.Potrzebują one wsparcia psychicznego. Jest to zadanie dla organizacji zajmujących się pacjentami ze stomią, nowotworami układu moczowego, pomocą psychoonkologiczną.Wychodząc naprzeciw tym potrzebom bieżący numer „Głosu Pacjenta Onkologicznego”  w dużej części poświęciliśmy rakowi pęcherza moczowego. Warto pogłębić wiedzę o tym zapomnianym nowotworze, także o tym, jak jest obecnie leczony i jakie opcje terapii mają do wyboru pacjenci.

Rak pęcherza to w świadomości społecznej  wstydliwy nowotwór staruszkówmówi Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych mamy na jego temat  do odrobienia ważną lekcję. Mówiąc my,  myślę o lekarzach, mediach, organizacjach pacjentów i decydentach, którzy powinni zapewnić pacjentom z tym nowotworem dostęp do leczenia na poziomie europejskich standardów. O raku pęcherza moczowego trzeba zacząć  mówić publicznie, przypominać, że co roku umiera w Polsce z jego powodu 3500 osób. Trzeba też nagłaśniać potrzebę profilaktyki, zwłaszcza w  związku z kampaniami antynikotynowymi. Im więcej młodych osób nie zacznie palić lub rzuci ten nałóg, tym niej będziemy mieli pacjentów z rakiem pęcherza moczowego.

Poradniki na skróty