Kongres Kobiet Polskich

Przedstawicielki Stowarzyszenia brały udział w Kongresie Kobiet Polskich. Kongres pod hasłem „Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet” odbył się 20 i 21 czerwca w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Poradniki na skróty