III Europejski Kongres Kobiet

W dniach 17-18.09.2011 r. do Warszawy zjechały kobiety z całej Polski. Byłyśmy wśród nich. Ośmioosobowa grupa reprezentowała stowarzyszenie „Magnolia”. Swoją obecnością na kongresie chciałyśmy zachęcić kobiety po leczeniu onkologiczno-ginekologicznym do wspierania się i do działania na rzecz profilaktyki. Solidarność kobieca może wiele zmienić w nastawieniu do profilaktyki, a także może pomóc w podniesieniu komfortu życia osób po leczeniu.
Z uwagą śledziłyśmy toczące się debaty. Nagrodę specjalną III Europejskiego Kongresu Kobiet odebrała Olga Krzyżanowska. Dużym przeżyciem, był koncert Maryli Rodowicz.

Poradniki na skróty