II Kongres Kobiet Polskich 18-19.06.2010 r.

Nie mogło nas tam zabraknąć i jak w roku ubiegłym tak i teraz reprezentowałyśmy Stowarzyszenie „Magnolia” wśród ponad 4000 kobiet z różnych miejscowości naszego kraju, które spotkały się w Sali Kongresowej warszawskiego Pałacu Kultury. Uczestniczyłyśmy w wielu panelach dyskusyjnych, gdzie poruszane były ważne dla kobiet sprawy opieki zdrowotnej, partnerstwa w życiu prywatnym, równości w pracy, roli kobiet w samorządach oraz oddziaływania na decyzje ustawodawców w celu pogodzenia funkcji kobiety-matki i kobiety pracującej.
To tylko niektóre tematy przygotowane przez Radę Programową Kongresu, która składa się z kilkudziesięciu pierwszoplanowych Polek znanych większości z nas tylko z ekranu telewizyjnego lub prasy. Osoby te swoim zaangażowaniem zainteresowały wiele instytucji, które włączyły się w organizację tak wielkiego przedsięwzięcia. Dzięki temu było ciekawie, różnorodnie i każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Nawiązałyśmy nowe kontakty, które zaowocują w działalności naszego Stowarzyszenia, spotkałyśmy poznane rok temu koleżanki i oceniamy pozytywnie nasz udział w Kongresie. Uważamy, że ponadpartyjne spotkanie polskich kobiet wspiera, daje siłę i motywuje do dalszego działania w demokratycznym państwie.
W tegorocznym Kongresie wzięło udział dużo mężczyzn rozumiejących nasze sprawy i wspierających nas.
Bardzo poruszający był film wyemitowany na zakończenie pierwszego dnia Kongresu p.t.”Niezłomne” opowiadający o kobietach w latach 20-tych XX wieku walczących o równouprawnienie.
My już to wszystko mamy, musimy tylko nauczyć się korzystać z tych praw.
To wielkie wyróżnienie mieć wpływ na poprawę warunków naszego życia i młodszych pokoleń Polek.
Za rok też się tam wybierzemy, bo:
KOBIETY DLA POLSKI – POLSKA DLA KOBIET.
Więcej informacji o Kongresie na stronie Kongresu Kobiet.

Poradniki na skróty