II Forum Promocji Zdrowia Kobiet

31. maja 2011 roku podczas II Forum Promocji Zdrowia Kobiet zawiazała się Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Koalicja RSM powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (PTGO) i Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet. Ponad 30 podmiotów zadeklarowało chęć wspólnej, skoordynowanej pracy na rzecz zwalczania RSM.

Poradniki na skróty