Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych Warszawa 26.04.2012 r. „Rak – publiczny priorytet”

11 najbardziej aktywnych organizacji pacjentów obradowało nad najważniejszymi problemami, z jakimi borykają się pacjenci z chorobami nowotworowymi. Organizatorzy Forum swoje postulaty poprawy sytuacji w opiece onkologicznej prześlą do Ministra Zdrowia, Komisji Zdrowia sejmowej i senackiej oraz do Prezydenta RP. Więcej

Poradniki na skróty