Akademia Dobrych Praktyk Warszawa 26-28 kwietnia 2012 r.

Akademii Dobrych Praktyk dla liderów organizacji zrzeszonych w Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Tegoroczne warsztaty dotyczyły: marketingu w organizacjach pozarządowych, odmienności leków biologicznych, prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej, a także wybranych form wsparcia psychologicznego w organizacjach pacjentów.

Poradniki na skróty