Efektywne leczenie mięśniaków macicy

Mięśniaki macicy to łagodne guzy – o charakterze nowotworów niezłośliwych, które pojawiają się w mięśniu macicy, bądź okolicach sąsiednich. Trzeba podkreślić, że są one najczęściej stwierdzanymi zmianami, które rozwijają się w ściance macicy – dowiadujemy się z wywiadu dr. Grzegorza Południewskiego w dodatku do Rzeczpospolitej.

Do niedawna za jedyną skuteczną metodę leczenia mięśniaków macicy, uznawany był zabieg operacyjny: usunięcia, bądź wyłuszczenia samego guza, a często niestety usunięcie całej macicy. Dziś te poglądy się zmieniają. Efektywne leczenie mięśniaków okazało się możliwe na skutek stosowania selektywnych modulatorów receptora progesteronowego.

Są to substancje, które oddziałują na ten receptor selektywnie i blokują czynniki wzrostowe, stymulujące mięśniaki. Preparatem dopuszczonym do tego typu leczenia jest octan uliprystalu (UPA), który jest lekiem bardzo bezpiecznym, dobrze tolerowanym przez pacjentki.

Warto również wspomnieć o metodach małoinwazyjnych, takich jak: podwiązanie tętnic czy embolizacja macicy.

Zachęcamy do lektury załączonego dodatku.

Poradniki na skróty