„Rak – zmieniające sie perspektywy” – Forum, 5-6.11.2013 r.

Międzynarodowe spotkanie pod hasłem: „Rak – zmieniające się perspektywy” („Cancer – the changing landscape”) zorganizowane przez EuropaColon oraz Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych.

Podczas dwudniowego forum Polscy i zagraniczni eksperci przedstawili najważniejsze problemy i wyzwania opieki nad chorymi na nowotwory oraz przykłady udanych zmian systemowych i kampanii społecznych w różnych krajach europejskich.

W Forum udział wzięli m.in.: prof. Luigi Riccardiello, Uniwersytet Boloński, dr Joseph Maria Borras, Departament Zdrowia, Katalonia, Prof. C. v. d. Velde, Przewodniczący ECCO, Prof. Eric Van Cutsem, Uniwersytet Leuven, Brigitte Grube, Przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, prof. Jacek Jassem, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. Jarosław Reguła, Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, Jolanta Gore Booth, CEO EuropaColon, dr Marek Balicki, dr Leszek Borkowski.

Poradniki na skróty