„Postaw na pracę – nowe perspektywy, nowe rozwiązania w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”. 15.05.2014.

Konferencja odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przy ul. Przyjaźni 1/5B.
Konferencja „Postaw na pracę…”, zrealizowana została w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Ireny Lipowicz.
Prelegenci:
1. Justyna Lachor-Adamska – Przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
2. Michał Tomczak – Przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – oddział w Poznaniu
3. Jerzy Jankowski – Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy – oddział w Koninie
4. Zuzanna Janaszek-Maciaszek Prezes Fundacji Im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
5. Bartosz Jędrzejczak Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych miasta Konina
6. Osoba prowadzące warsztat: Joanna Szaflik Psycholog, współautorka „Narzędzia do diagnozy kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych”

Poradniki na skróty