Dożynki Powiatowo-Gminne

W dniu 23.08.2009. przedstawicielki stowarzyszenia promując akcję „Dbaj o siebie, wykonaj cytologię”, wzięły udział w Dożynkach Powiatowo-Gminnych, które odbyły się na terenie Gminy Wierzbinek.

Kongres Kobiet Polskich

Przedstawicielki Stowarzyszenia brały udział w Kongresie Kobiet Polskich. Kongres pod hasłem „Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet” odbył się 20 i 21 czerwca w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Pierwsza akcja naszego Stowarzyszenia

Dnia 23 maja 2009 roku w Centrum Handlowym „Ferio” przeprowadzono w ramach profilaktyki RSM pierwszą akcje edukacyjno-informacyjną naszego Stowarzyszenia pod hasłem ,,Dbaj o siebie, wykonaj cytologię”. Ulotki i broszury udostępnił Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. W akcji brali udział uczniowie z dwóch szkół. …