koronawirus.dimedic.pl

Trwająca pandemia wirusa SARS-Cov-2 doprowadziła do przeciążenia publicznej służby zdrowia i trudności ze sprawną pomocą wszystkim potrzebującym.

Stworzono pro bono przychodnię telemedyczną Dimedic.PL, w której każdy, nie wychodząc z domu, może bezpłatnie skonsultować niepokojące objawy z lekarzem, poznać wstępną diagnozę w kierunku zakażenia koronawirusem oraz innych schorzeń dróg oddechowych, a także uzyskać  szybką i fachową pomoc medyczną.

Objawy choroby COVID-19 są często mało charakterystyczne. Ból gardła, gorączka, kaszel czy kichanie mogą, ale wcale nie muszą oznaczać zakażenia koronawirusem. To może być zwykłe przeziębienie lub alergia.

Wywiad medyczny online w Dimedic.PL  odbywa się podobnie, jak w tradycyjnym gabinecie lekarskim, tylko wygodniej, a w obecnej sytuacji także bezpieczniej, bowiem bez wychodzenia z domu. Lekarze diagnozują pacjentów za pośrednictwem specjalnego kwestionariusza medycznego, zawierającego pytania o stan zdrowia i niepokojące objawy. Na podstawie udzielonych przez pacjenta odpowiedzi lekarz wydaje zalecenia. Jeżeli badanie potwierdza konieczność hospitalizacji, chory otrzymuje szczegółową informację na temat dalszych kroków, które powinien podjąć. Jeśli stan jego zdrowia pozwala na leczenie w warunkach domowych, lekarz zaleca odpowiednie postepowanie zgodne z obowiązującymi wytycznymi, w razie konieczności wystawia e-receptę, e-zwolnienie lub e-skierowanie do specjalisty, a także na bieżąco monitoruje online stan zdrowia chorego.

Rozwiązania przychodni telemedycznej Dimedic.PL są komplementarne względem publicznej służby zdrowia i opierają się na wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia, a także zaleceniach konsultantów krajowych i najlepszych praktykach. By szybko i prawidłowo ocenić stan zdrowia pacjentów, Dimedic.PL  wykorzystuje wiedzę wybitnych polskich lekarzy oraz doświadczenie specjalistów z innych krajów, w tym Chin i Włoch.

Przychodnia telemedyczna Dimedic.PL działa pro bono pod adresemhttps://koronawirus.dimedic.pl/. Jest dostępna dla pacjentów bezpłatnie , przez całą dobę , siedem dni w tygodniu.

Poradniki na skróty