Konferencja Światowy Dzień Walki z Rakiem 04.02. 2015 r.

II edycja Konferencji Światowy Dzień Walki z Rakiem odbyła się w dniu 04 lutego 2015 r. w Warszawie hotelu Sheraton.
Temat wydarzenia- sytuacja polskiej onkologii w pierwszym miesiącu funkcjonowania pakietu onkologicznego. Uczestników powitał Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Trzy panele tematyczne:
• „Pacjent wobec pakietu onkologicznego”
• „Pacjent wobec pakietu onkologicznego”
• „Centra onkologii – wyzwania pakietu onkologicznego”.

W pierwszym panelu dyskusyjnym temat przewodni to oczekiwania pacjentów wobec pakietu onkologicznego. Wzięli w nim udział: Rzecznik Praw Pacjenta, Doradca społeczny Prezydenta RP ds. Zdrowia, przedstawiciele Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, dziennikarz TVP oraz Przewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego.

W drugim panelu podjęto ocenę realizacji pakietu onkologicznego po miesiącu funkcjonowania w placówkach POZ. Wzięli w nim udział przedstawiciele lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz prezesi onkologicznych towarzystw naukowych. Dyskusję zwieńczyła prezentacja ONKOline – nowatorskiego rozwiązania, wspierającego realizację pakietu onkologicznego poprzez ułatwiony kontakt pomiędzy lekarzami POZ a centrami onkologii w Kielcach i Bydgoszczy.
W trzecim panelu dyrektorzy największych, centrów onkologii wraz Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia dyskutowali na temat problemów związanych z realizacją karty DILO, konsylium lekarskim oraz z systemem finansowania terapii onkologicznej. Uzgodniono złożenie wspólnego dokumentu w Ministerstwie Zdrowia oraz NFZ, będącego propozycją rozwiązania problemów w zakresie funkcjonowania pakietu onkologicznego.

Poradniki na skróty