IX Forum Liderów Organizacji Pacjentów, XXIII Światowy Dzień Chorego 10. i 11. 02. 2015.

Z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w dniach 10 i 11 II. 2015 r. odbyło się IX Forum Liderów Organizacji Pacjentów.
W dniu 11 lutego 2015 roku obchodzono XXIII Światowy Dzień Chorego.

10 lutego w Ministerstwie Zdrowia odbyła się debata z udziałem przedstawicieli organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia.
W debacie udział brali:
Ministra Zdrowia – Bartosza Arłukowicza, Sekretarza Stanu – Beaty Małeckiej-Libery, Rzecznik Praw Pacjenta –Krystyny Kozłowskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igora Radziewicza-Winnickiego,
Podsekretarza Stanu – Piotra Warczyńskiego, Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji – Artura Fałki
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – Tadeusza Jędrzejczyka.
Moderatorem spotkania był ks. Dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila odbyła się 10 lutego br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie.W sposób szczególny wyróżnione zostały osoby i instytucje zaangażowane w niesienie pomocy osobom chorym i cierpiącym.
Laureaci Nagrody Św. Kamila 2015: www.prawapacjenta.eu

Poradniki na skróty