” INNOWACYJNA RADIOTERAPIA wspólny projekt na rzecz edukacji” 04.X.2021

„INNOWACYJNA RADIOTERPIA wspólny projekt na rzecz edukacji”
Podpisanie „Listu intencyjnego na rzecz zwiększenia wiedzy
i świadomości na temat innowacyjnej radioterapii”

W Światowym Dniu Onkologii zainaugurowano kampanię edukacyjną „INNOWACYJNA RADIOTERAPIA wspólny projekt na rzecz edukacji”, do projektu przystąpiło dwanaście organizacji pacjentów onkologicznych. Inicjatorami projektu są firmy TMS Sp. z o. o oraz Accuray, specjalizujące się w dostarczaniu innowacyjnych technik leczenia w Polsce oraz na świecie -. CyberKnife, tomoterapia. Celem kampanii edukacyjnej jest przekazanie środowisku pacjentów merytorycznych i rzetelnych informacji na temat korzyści, jakie wnosi nowoczesna radioterapia w proces leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. Do projektu zaproszeni zostaną eksperci oraz klinicyści. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce.

Radioterapia to obok chirurgii metoda leczenia raka, dająca szanse na całkowite wyleczenie chorych na nowotwory, takie jak wczesny rak prostaty, rak piersi, nowotwory płuca, nowotwory głowy i szyi. Wskazania i możliwości leczenia tą techniką podlegają stałemu rozwojowi ze względu na wzrastającą skuteczność i bezpieczeństwo nowoczesnych technologii. Eksperci szacują, że w najbliższych latach 100 tys. Pacjentów będzie potrzebowało radioterapii. Oznacza to konieczność zapewnienia polskim Pacjentom dostępu do innowacyjnych metod leczenia. – Radioterapia jest kluczowym elementem w leczeniu pacjentów. Medycyna oparta na faktach mówi nam, że w Polsce, podobnie jak w każdym innym kraju, od 50 do 70% pacjentów powinna być poddawana radioterapii w ramach kompleksowego leczenia onkologicznego. Niestety często tak nie jest. Pacjenci i ich bliscy powinni być wyedukowani w zakresie radioterapii, aby wspólnie z lekarzem mogli wybrać najlepsze leczenie. Organizacje pacjentów mogą przyczynić się do walki z niektórymi szkodliwymi mitami z przeszłości na temat radioterapii, wyjaśniając, jak bardzo ta metoda leczenia ewoluowała w ciągu ostatnich 20 lat. – podkreślał podczas konferencji przedstawiciel Accuray – Matthias Franz, prezes i dyrektor generalny EIMEA (Accuray International). Accuray oznacza bycie dokładnym i taka właśnie jest innowacyjna radioterapia, o której dziś mówimy – jest ona bardzo dokładna i precyzyjna – dodała Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Łukasz Skibiński, przedstawiciel firmy TMS podkreślał znaczenie zwiększania wiedzy na temat innowacyjnej radioterapii. – Osiągnięcia innowacyjnej radioterapii nie są jeszcze tak dobrze znane, nawet w środowisku medycznym. Dlatego angażujemy się w kampanie edukacyjne, które realizujemy wspólnie z organizacjami pacjentów. Mamy nadzieję, że krok po kroku będziemy zwiększać świadomość na temat nowoczesnej radioterapii. Dążymy do tego, aby innowacyjna radioterapia była dostępna dla pacjentów w całej Polsce, w każdym województwie.
Inicjatorzy oraz partnerzy projektu podejmą wspólne działania w zakresie poszerzania wiedzy wśród pacjentów. W ramach działań planowane jest utworzenie portalu informacyjnego, przeprowadzenie szkolenia edukacyjnego dla liderów
i przedstawicieli organizacji pacjentów oraz stworzenie materiałów merytorycznych poświęconych nowoczesnej radioterapii. Podczas kampanii akcentowana będzie również konieczność tworzenia większej równości w dostępie do leczenia oraz znoszenie barier w rozwoju innowacyjnej radioterapii. – Składam deklarację poparcia dla projektu innowacyjna radioterapia. Wierzę, że ukierunkowanie działań na podnoszenie świadomości pacjentów na temat radioterapii będzie miało przełożenie na sytuację pacjentów onkologicznych w Polsce. – dodała Barbara Ulatowska, prezes Stowarzyszenie Pacjentów Leczonych Radioterapią, mówiąc o potrzebach pacjentów onkologicznych w zakresie dostępu do innowacyjnej radioterapii. Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” oraz prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, podkreślając rolę radioterapii w diagnostyce i leczeniu pacjentów z rakiem piersi, zaznaczyła jak ważna i potrzebna jest edukacja. – Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja! Jako Koalicja chcemy zbadać co rzeczywiście stoi za tym, że jest taki problem ze zgłaszaniem się na badania profilaktyczne. Moim zadaniem jest przekonywanie decydentów do inwestowania w innowacyjne metody leczenia, takie jak CyberKnife czy protonoterapia. Wszyscy wiemy, jak bardzo zależy nam, kobietom, chorującym na raka piersi na terapiach oszczędzających pierś i właśnie radioterapia to umożliwia. Prof. Jarosław Ćwikła, prezes Stowarzyszenia RAKOWIAK, w swojej wypowiedzi również podkreślał rolę edukacji pacjentów. – Organizacjom składam ogromny hołd, ponieważ jest to bardzo ważna inicjatywa. Kluczem sukcesu tej inicjatywy będzie EDUKACJA. Drugim aspektem będzie stworzenie algorytm, w których chorobach najczęściej są używane nowoczesne metody leczenia. Do aspektu edukacji odniosła się również Ewelina Naumnik członek Zarządu Fundacji „THORAX”. – Sam pomysł projektu buduje w mojej głowie masę pomysłów, to jest bardzo ważny ruch. Jako osoby pracujące z medykami widzimy, jak ważne jest poszerzanie wiedzy właśnie wśród kadry medycznej. Mam nadzieję, że ten projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat innowacyjnych metod leczenia onkologicznego wśród lekarzy. Będziemy szeroko mówić o tej kampanii. Wschodnia ściana Polski będzie na bieżąco informowana o postępach projektu. Kamil Dolecki, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „Sarcoma” mówił o tym, jak ważne jest podnoszenie świadomości pacjentów na temat leczenia onkologicznego. – Staramy się cały czas zwiększać świadomość pacjentów na temat nowoczesnych metod leczenia, w tym radioterapii. Każdy pacjent, który ma mięśniaka powyżej 42 milimetrów powinien zostać leczony metodą radioterapii, dlatego bardzo dziękujemy za przyjęcie nas do projektu, to jest dla nas bardzo ważne. Jolanta Czernicka – Siwecka, prezes Zarządu Fundacji „ISKIERKA”, mówiła o roli radioterapii w diagnostyce i leczeniu dzieci z nowotworami – Chcemy rozmawiać o przestrzeni w projekcie dla onkologii dziecięcej. Warte podkreślenia jest to, że dziecięce guzy mózgu wymagają leczenia metodą radioterapii.

Spotkanie zakończyło się odczytaniem listu intencyjnego na rzecz zwiększenia wiedzy i świadomości na temat innowacyjnej radioterapii. List intencyjny został podpisany przez 12 partnerów projektu: Stowarzyszenie Pacjentów Leczonych Radioterapią, Stowarzyszenie Osób z Nowotworami Głowy i Szyi, Fundację „THORAX”, Federację Stowarzyszeń „AMAZONKI”, Fundację „ISKIERKA”, Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”, Fundację Glioma-Center im. Hani Magiery, Stowarzyszenie Rakowiak , Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki „Sarcoma”, Stowarzyszenie „SANITAS” oraz Fundację „Gdy Liczy się Czas”. Koordynatorem projektu jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

***
W Polsce nowotwór diagnozuje się u 160 tys. osób rocznie. Jeśli do 2035 roku każdy pacjent, który potrzebuje radioterapii, będzie miał do niej dostęp, prawie milion istnień ludzkich będzie można uratować każdego roku na świecie*. Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO) prognozuje, że zapotrzebowanie na radioterapię wzrośnie o 16% do 2025 roku. Nadal obserwuje się duże różnice w dostępie i wykorzystaniu zasobów w zakresie radioterapii w całej Europie. Co najmniej jedna czwarta Pacjentów nie otrzymuje radioterapii pomimo wskazania.

Poradniki na skróty