II Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych

23 maja w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych pod wiodącym hasłem:

„Rok 2013 rokiem zmian w polskiej onkologii”

Forum zgromadziło przedstawicieli wszystkich aktywnie działających organizacji pacjentów, których dotknęła choroba nowotworowa, ekspertów systemu opieki zdrowotnej, towarzystw naukowych, parlamentarnych komisji zdrowia i instytucji rządowych. Wśród nich ubiegłoroczni partnerzy: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii, Instytut Spraw Publicznych.

II Forum miało charakter konferencji z wydzielonymi czterema blokami tematycznymi:

 • Poprawa standardów i dostępu do leczenia
 • Zagubienie pacjenta w systemie – optymalna organizacja opieki
 • Co zamiast chemioterapii niestandardowej
 • Jakość życia w chorobie nowotworowej.

W ramach każdego bloku poruszany był jeden temat z udziałem prelegenta oraz dodatkowego eksperta, nie będącego autorem referowanej tematyki. Tak więc każdy temat był przedstawiany przez dwie osoby, które również udzielały odpowiedzi na pytania uczestników tej konferencji.

Konferencję prowadziła red. Iwona Schymalla i Jacek Gugulski. Omawiając w/w tematykę wystąpili następujący prelegenci:

 • prof. Jacek Jassem, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Jacek Gugulski, Prezes Zarządu Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”, wiceprezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych
 • Bartosz Poliński, Prezes Fundacji Onkologicznej Osób Młodych „Alivia”
 • Magdalena Kręczkowska, Prezes Fundacji Onkologicznej DUM SPIRO-SPERO
 • Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, wiceprezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych
 • dr n. med. Dariusz Godlewski, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

Komentatorami byli:

 • dr n. med. Adam Kozierkiewicz, ekspert ds. ochrony zdrowia
 • Paulina Kieszkowska – Knapik, kancelaria Baker & McKenzie, współzałożycielka fundacji Lege Pharmaciae
 • dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego
 • dr n. med. Mariola Kosowicz, Kierownik Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Na zakończenie Krystyna Wechmann wiceprezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych przedstawiła program nowej inicjatywy: „Europejski Tydzień Walki z Rakiem w Polsce”.

Jednym z punktów II Forum było rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzonego wśród zrzeszonych w PKOPO organizacji pacjentów onkologicznych. Konkurs pt. „Europejski Tydzień Walki z Rakiem w Polsce”, przykłady i możliwości działań lokalnych.

Miło jest nam poinformować, że spośród zrzeszonych organizacji pacjentów onkologicznych I Miejsce jako przykład wzorowych działań lokalnych przyznano Stowarzyszeniu Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”.

Poradniki na skróty